صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاسخ مکرون به حملات هنگری و ایتالیا: فرانسه دشمن ملی‌گرایی است

پاسخ مکرون به حملات هنگری و ایتالیا:  فرانسه دشمن ملی‌گرایی است

امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، گفته است کشورش دشمن ملیگرایی است و فرانسه هرگز از ارزشها و اصولش کوتاه نخواهد آمد.
آقای مکرون به انتقادهای رهبران ایتالیا و هنگری از سیاستهای فرانسه در قبال مهاجران و پناهجویان پاسخ داده و گفته است آنها حق دارند او را رقیب اصلی خود در سیاستهای ضدمهاجرتیشان بدانند.
به گزارش بی بی سی، ویکتور اوربان، نخستوزیر ملیگرای هنگری و ماتئو سالوینی، وزیر کشور دست راستی ایتالیا روز سهشنبه مانیفست ضد مهاجرتی خود را برای انتخابات سال آینده پارلمان اروپا معرفی کردند.
آقای اوربان گفت در اروپا دو اردوگاه در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها به رهبری امائوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه است.
آقای مکرون گفته است هرگز از اصول و ارزشهای فرانسه کوتاه نخواهد آمد و بر حق پناهجویی که در قانون اساسی هم آمده، تاکید کرده است.
رئیسجمهوری فرانسه گفته است کشورش دشمن ملی‌‌گرایی و سیاستهای مبتنی بر نفرت است.
نخستوزیر هنگری در باره آقای مکرون گفته است «او در راس نیروهایی است که از مهاجرت حمایت میکند. از سوی دیگر ما خواهان متوقف کردن جریان غیر قانونی مهاجرت هستیم.»
نخستوزیر هنگری از مخالفان سر سخت سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا است. مجلس هنگری اخیرا طرحی را به تصویب رساند که وکلا و فعالانی را که به پناهجویان کمک میکنند، مجازات میکند.
آقای مکرون در پاسخ به سئوالی در باره اظهارات آقای اوربان گفته است «مخالفتهای جدی میان ملیگرایان و مترقیان (در باره سیاستهای مهاجرتی) در حال شکلگیری است و من در هیچ موردی تصمیم ملیگرایان و افرادی که نفرت میپراکنند، نمیشوم.»