صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیکی هیلی: ایران می‌تواند تبدیل به کوریای شمالی بعدی شود

نیکی هیلی: ایران می‌تواند تبدیل به کوریای شمالی بعدی شود

سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است که توافق هستهای با ایران قابل اصلاح نیست و تنها امکان کسب یک توافق جدید وجود دارد. هیلی از همهی کشورها خواست با پشتیبانی از سیاست ترامپ، ایران را ناگزیر به پذیرش توافق جدید کنند.
به گزارش دویچه وله، روز سهشنبه (۲۸ اگست) نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل پیرامون تصمیم دولت ترامپ درباره خروج از توافق هستهای با جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی داد.
نیکی هیلی که در "بنیاد دفاع از دموکراسیها" در واشنگتن سخن میگفت اعلام کرد که به باور او توافق هستهای با ایران غیرقابل اصلاح است. هیلی گفت: «شما میتوانید این توافق را با یک توافق بهتر جایگزین کنید، اما نمیتوانید از این توافق، یک توافق خوب بسازید.»
سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به کوریای شمالی گفت که هرگاه ما نتوانیم مانع از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جنگافزارهای هستهای شویم، با کوریای شمالی دیگری روبهرو خواهیم بود. جمهوری اسلامی ایران میتواند با کمک روسها و چینیها بمب اتمی بسازد و به خطر بزرگی برای امنیت آمریکا تبدیل شود.
هیلی گفت: «شما میلیونها دالر برای بازسازی اقتصاد ایران به این کشور پول دادهاید، اما آنها به آزمایش موشکهای بالستیک و همچنین به فروش تسلیحات و حمایت و پشتیبانی خود از تروریسم ادامه دادهاند.»
سایت «دفنسوان» در ضمن بازتاب سخنرانی نیکی هیلی در بنیاد دفاع از دموکراسیها به تماسهای بین مقامات آمریکایی با متحدان اروپایی این کشور اشاره کرده است.
نیکی هیلی گفته است که آمریکا در ارزیابی خود از بد بودن این توافق هستهای تنها نیست. بلکه بسیاری از کشورهای دیگر و از جمله کشورهایی که در مذاکرات هستهای با ایران حضور داشتهاند، این توافق را یک توافق بد میدانند.