صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تهدید ترامپ به خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی

تهدید ترامپ به خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی

آقای ترامپ در چند ماه گذشته با چندین کشور درگیر مناقشههای تجاری بوده است.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا هشدار داده است اگر سازمان تجارت جهانی نحوه تعاملش با آمریکا را تغییر ندهد این سازمان را ترک خواهد کرد. به گزارش بی بی سی، آقای ترامپ در مصاحبهای با شبکه خبری بلومبرگ گفته است»اگر رفتارشان را تغییر ندهند از سازمان تجارت جهانی بیرون میآیم.»
سازمان تجارت جهانی برای تدوین قوانینی جهت تجارت جهانی و حل مناقشات میان کشورها تشکیل شده است.
اما آقای ترامپ که به دنبال وضع سیاستهای حمایتی از اقتصاد آمریکاست و میگوید این سازمان با آمریکا غیرمنصفانه برخورد میکند.
این درحالی است که واشنگتن اخیرا مانع انتخاب قضات جدید در سازمان تجارت جهانی شده است، کاری که بالقوه میتواند این سازمان را در صدور آراء جدید فلج کند.
ایالات متحده در ماههای اخیر در جبهههای مختلفی درگیر مناقشههای تجاری تلافیجویانه بوده است.
مناقشه تجاری با چین عملا به گلاویز شدن دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان برای نفوذ هر چه بیشتر تبدیل شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. آقای ترامپ بر شماری از کالاهای وارداتی در آمریکا تعرفههای گمرکی وضع کرده است. براساس گزارش بلومبرگ احتمال دارد دور سوم تعرفههای گمرکی بر ۲۰۰ میلیارد دالر کالاهای چینی هفته آینده برای اظهار نظر عمومی منتشر شود.
هنگامی که در جریان یک مصاحبه از ترامپ خواسته شد که این موضوع را تأیید کند، وی گفت که این مسئله «به کلی غلط نیست».
چین به تعرفههای امریکا از طریق وضع مالیات متقابل با ارزش مشابه بر کالاهای امریکایی و نیز شکایت به سازمان تجارت جهانی پاسخ داده است.