صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی سازمان ملل درباره اردوگاه‌های اجباری مسلمانان اویغور در چین

نگرانی سازمان ملل درباره  اردوگاه‌های اجباری مسلمانان اویغور در چین

کمیته سازمان ملل متحد از تبعیض علیه اویغورها در چین ابراز نگرانی کرده است.
سازمان ملل متحد از بازداشتگاه های جمعی اویغورها در چین ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی کسانی شده که به بهانه مبارزه با تروریسم دستگیر شده اند.
به گزارش بی بی سی، یک کمیته سازمان ملل متحد به تازگی گزارشهایی دریافت کرده مبنی براینکه بالغ بر یک میلیون اویغور مسلمان در اردوگاههای اجباری بازآموزی چین نگهداری می شوند.
چین این اتهام را رد کرده اما اذعان کرده که برخی از افراط گرایان مذهبی برای بازآموزی بازداشت شدهاند.
چین میگوید شبهنظامیان اسلامگرا و جداییطلبان عامل ناآرامی در این کشورند.
اعضای کمیته مقابله با تبعیض نژادی سازمان ملل متحد اوایل ماه جاری اعلام کردند گزارشهای معتبر حاکی از آن است که چین منطقه خودمختار اویغور را به یک اردوگاه بازداشت جمعی بزرگ تبدیل کرده است.
چین درپاسخ گفته است ایغورها از حقوق کامل در این کشور برخوردارند با این همه اذعان کرد به کسانی که فریب افراطگرایی مذهبی را خوردهاند با بازآموزی کمک میشود.
روز پنجشنبه این کمیته سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد و از»تعریف بی حد و مرز تروریسم و ارجاعهای مبهم به افراطگرایی و نیز تعاریف گنگ جداییطلبی در قوانین چین انتقاد کرد.
این کمیته از چین خواسته است با بازداشت بدون اتهامات قانونی، محاکمه و اثبات مجرمیت پایان بدهد و فورا افرادی را که تحت چنین شرایطی دستگیر شدهاند آزاد کند.
این نهاد همچنین از پکینگ خواسته است اعلام کند چند نفر را بر اساس چه اتهاماتی بازداشت کرده و تحقیقات مستقلی را درباره اتهامات مطرح علیه دولت درباره تبعیض نژادی، قومی و مذهبی-قومی انجام دهد.