صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عربستان در مرز قطر کانال حفر می کند

عربستان در مرز قطر کانال حفر می کند

عربستان سعودی تصمیم دارد در سراسر مرز خود با قطر کانالی به طول ۶۰ کیلومتر حفر کند. چنین پروژهای عملا باعث تبدیل شدن قطر به یک جزیره میشود. اکنون مقامات عربستان، برخلاف مقامات قطری، رسما این خبر را تایید کردهاند.
به گزارش دویچه وله، خبرگزاری رویترز روز جمعه ۹ سنبله (۳۱ اگست) با انتشار گزارشی از دوبی، خبر از برنامه قطعی عربستان در زمینه حفر کانال "سلوی" داد. در صورت اجرایی شدن این پروژه، مرز زمینی دو کشور عربستان و قطر قطع شده و قطر به جزیره تبدیل میشود.
خبر مربوط به حفر کانال سلوی، خبر جدیدی نیست. در پی شدت گرفتن بحران دیپلماتیک عربستان سعودی و قطر در سال ۲۰۱۷، رسانههای عربستان بهطور مداوم درباره پروژه کانال سلوی خبررسانی کرده بودند.
خبری که ظرف روزهای گذشته نیز بار دیگر در روزنامههای عربستان سعودی و از جمله در روزنامه «مکه» منتشر شده است.
بسیاری انتشار این اخبار را نوعی تبلیغات سیاسی برای تحریک دولت قطر ارزیابی میکردند. اکنون یکی از مشاوران ارشد محمد بن سلمان، شاهزاده عربستان رسما خبر برنامه احداث کانال سلوی را تایید کرده است.
سعود القحطانی، مشاور ارشد محمد بن سلمان در یک پست توییتری چنین نوشته است: من به عنوان یک شهروند عربستان، بی صبرانه منتظر روشن شدن جزئیات مربوط به  پروژه ایجاد کانال در شرق سلوی هستم. این یک پروژه تاریخی است که میتواند جغرافیای منطقه را تغییر دهد.
پروژه کانال سلوی، یک پروژه بزرگ است. بر اساس این پروژه قرار است کانالی در مرز عربستان سعودی با قطر به عمق ۱۵ تا ۲۰ متر و عرض ۲۰۰ متر و طول ۶۰ کیلومتر حفر شود.
حفر این کانال از «سلوی» به «خورالعدید» عملا مرز خشکی بین دو کشور قطر و عربستان سعودی را از بین میبرد. عربستان با حفر این کانال بر آن است که کشتیرانی در این منطقه را ممکن سازد.
موضوع حفر این کانال از زمان تشدید بحران دیپلماتیک عربستان و متحدانش با قطر به طور جدی در رسانههای عربستان مطرح شده است.