صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جایزه صلـح آخن ۲۰۱۸ برای مدافعان حقوق بشر و هنرمندان ضد جنگ

جایزه صلـح آخن ۲۰۱۸  برای مدافعان حقوق بشر و هنرمندان ضد جنگ

جایزه صلح آخن ۲۰۱۸ به سازمان کلمبیایی مدافع صلح و حقوق بشر و نیز گروه هنری آلمانی طنز ضد تولید و صدور تجهیزات نظامی تعلق گرفت. این جایزه از ۳۰ سال پیش به اقدامات ابتکاری فعالان دفاع از حقوق بشر و صلح اعطا میشود.
به گزاش دویچه وله، «جایزه صلح آخن» در سال جاری میلادی به فعالیت گروه دفاع از صلح و حقوق بشر در کلمبیا و همچنین برنامه طنز ابتکاری گروه «پنگ» در برلین در مخالفت با صدور تسلیحات از سوی شرکتهای بزرگ تولیدکننده تجهیزات نظامی و نیز مبارزه در راه عدالت اجتماعی تعلق گرفت.
«جایزه صلح آخن» از سی سال پیش، از سال ۱۹۸۸ میلادی تا کنون هر سال در اول سپتمبر به شخص، سازمان یا برنامهای اعطای میشود که در دفاع از حقوق بشر و برقراری صلح در جهان تلاش میکند.
این جایزه برای قدردانی ازفعالیت ابتکاری گروهها و یا افرادی است که مشهور نیستند ولی با اقدامات خود در راه صلح و زندگی بهتر و مسالمتآمیز انسانها گام برمیدارند.
در برنامهای که روز شنبه ۱۰ سنبله (اول سپتمبر) به این مناسبت در شهر آخن آلمان برگزار شد برای تقدیر از فعالیت دو گروه برنده امسال «جایزه صلح آخن»، سازمان مدافع صلح و حقوق بشر کلمبیایی «Concern Universal Colombia » و فعالان گروه «Peng » از برلین، به نماینده هر گروه به همراه لوح این جایزه مبلغ ۲ هزار یورو اهدا شد.
کریستف کریشر، رئیس کمیته جایزه صلح آخن، در مراسم اعطای جایزه امسال گفت که گروه «پنگ» در برلین «با طنز انتقادی، مبتکرانه و فرامرزی خود انگشت بر زخمی گذاشته است که در آن مسئولیت ما را در زمینه لزوم اقدامات منطقهای و یا جهانی در دفاع از حقوق بشر گوشزد میکند.»
او همچنین جایزه گروه کلمبیایی را به سیوبهان مکجی و جیم برنال گونزالس، دو تن از بنیانگذاران این گروه «به دلیل فعالیت در جهت برقراری صلح و دفاع از حقوق بشر در این کشور» اعطا کرد.
رئیس کمیته جایزه صلح آخن در مراسم امسال تاکید کرد که این جایزه مانند سی سال پیش، به دلیل دفاع از صلح و مقاومت و اعتراض علیه بیعدالتیهای اجتماعی «مهم و ضروری» است.
کریشر گفت: «اگر در سال ۱۹۸۸ موضوع اصلی اختلافات به درگیریهای بلوک شرق و غرب معطوف بود، امروزه چالشهای جدیدی مانند فاجعه تغییرات اقلیمی و تعمیق شکاف میان فقر و ثروت در جهان در مقابل ما قرار گرفته است.»