صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هایکو ماس آلمانی‌ها را به مبارزه با نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی فراخواند

هایکو ماس آلمانی‌ها را به مبارزه با نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی فراخواند

وزیر خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواست برای دفاع از دموکراسی و مبارزه علیه نژادپرستی و بیگانهستیزی بیشتر تلاش کنند. هایکو ماس هشدار داد که اعتبار آلمان به خاطر بیگانهستیزی و نژادپرستی در جهان به خطر افتاده است.
وزیر خارجه آلمان میگوید  بزرگترین تهدید سکوت آلمانیهای فهیم و متعهد در برابر نژادپرستی و بیگانهستیزی است.
به گزاش دویچه وله، هایکو ماس روز یکشنبه (یازدهم سنبله) دوم سپتمبر در مصاحبه با روزنامه "بیلد آم زونتاگ" خطاب به هموطنانش گفت: «آلمانیهایی که به اصول و قوانین متعهد هستید، بپاخیزید و سکوت نکنید. هرچه شما سکوت کنید نژادپرستان صدایشان را بلندتر خواهند کرد. ما باید به جهانیان نشان دهیم که دموکراتها در کشورما در اکثریتاند و نژادپرستان در اقلیت و این اکثریت ساکت بالاخره باید صدایشان را رساتر کنند.»
هایکو ماس «راحتطلبی آلمانیها در مبارزه با نژادپرستی» را هم به نقد کشید و به صراحت گفت باید از روی مبلهای راحت برخاست و به «سالهای در کما بودن» خاتمه داد. او در ادامه افزود: «به نسل ما آزادی، حاکمیت قانون و دموکراسی اعطاء شده و ما برای آن نجنگیدهایم. ولی راحتطلبی در جامعه ما عمومی شده و ما باید بر آن غلبه کنیم.»
اظهارات وزیر امور خارجه آلمان پس از تظاهرات راستهای افراطی در شهر کمنیتس بیان شده است. روز شنبه (دهم سنبله) اول سپتمبر در این شهر بیش از ۷۰ گروه و حزب در یک ائتلاف گسترده علیه خارجیستیزی و گروههای راستگرا تظاهرات کردند. گروههای راستگرا «پرو کمنیتس»، حزب آلترناتوی برای آلمان AFD   و جنبش خارجی ستیز «پگیدا» هم  دست به تظاهرات زدند.
ماس در قسمت دیگری از مصاحبه خود با روزنامه  بیلد آم زونتاگ تاکید کرد که اگر امروزه در خیابانهای آلمان سلام هیتلری به نمایش درمیآید مایه شرمساری است. او همچنین گفت که از طرف همتایان اروپایی خود درباره راهپیماییهای افراط گرایان راستگرا در کمنیتس مورد بازخواست قرار گرفته است.
وزیر خارجه آلمان هشدار داد که اعتبار آلمان در جهان در خطر است. او در پایان صحبتهای خود یکبار دیگر خاطرنشان کرد که علیه نئونازیها و یهودی‌‌ستیزان صدای خود را بلند کرد و فقط در آن صورت است که میتوان به بیگانهستیزی فائق آمد و اعتبار آلمان را در میان جهانیان حفظ کرد.