صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طوفان جبی در جاپان موجب مرگ دست کم شش نفر و لغو صدها پرواز شد

طوفان جبی در جاپان موجب مرگ دست کم شش نفر و لغو صدها پرواز شد

صد ها پرواز و حرکت قطار و کشتی ها لغو شده است.
شدیدترین توفان ۲۵ سال اخیر در جاپان دستکم ۶ نفر را کشته ۱۶۰ نفر را مجروح کرده است.
به گزارش بی بی سی، طوفان «جبی» در مناطق غربی موجب باران های سنگین و باد شدید شده است. برمبنای گزارش ها سرعت باد به ۱۷۲ کیلومتر در ساعت رسیده است.
در خلیج اوزاکا باد یک تانکر را روی پل انداخته و در کیوتو سقف قسمتی از ایستگاه راه آهن فرو ریخته است.
مقامات به یک میلیون نفر توصیه کردند تا منطقه را تخلیه کنند و درباره خطر موج های بزرگ آب، سیل و رانش زمین هشدار داده اند.
این طوفان موجب قطع برق ده ها هزار خانه شده است و مقامات به خانواده ها توصیه کرده اند به مکانی امن تر بروند.
طوفان در روز سه شنبه حدود ظهر به وقت محلی به ساحل جزیره شیکوکو رسید و سپس به بزرگترین جزیره اصلی جاپان هونشو گسترش یافت.
پیش بینی می شود که طی زمان حرکت به سمت شمال از قدرت آن کاسته شود.
خبرگزاری کیودوی جاپان گزارش داده است که طوفان جبی نخستین طوفانی است که سازمان هواشناسی جاپان از زمان طوفان سال ۱۹۹۳ که باعث مفقود شدن ۴۸ نفر شد طوفانی «بسیار قوی» در جزایر اصلی جاپان تشخیص داده است.
صد ها پرواز و حرکت قطار و کشتی ها لغو شده است.
باند پرواز میدان هوایی بینالمللی کانسای را سراسر آب گرفته است.
شینزو آبه، نخست وزیر جاپان جلسه اضطراری برگزار کرده و از مردم خواسته است تا «برای محافظت از زندگی خود، از جمله تهیه و تخلیه زودهنگام» اقدام کنند.
سازمان هواشناسی جاپان درخصوص رانش زمین، سیل و باد های سهمگین، و همچنین جزر و مد های سنگینتر، رعد و برق و گردباد در مناطق آسیب دیده هشدار داده است.