صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرونده ترور اسکریپال و صدور دستور دستگیری دو روس

پرونده ترور اسکریپال و صدور دستور دستگیری دو روس

پولیس بریتانیا اندکی پس از اعلام نتایج آزمایش سازمان منع سلاحهای کیمیاوی درباره علت مسمومیت یک زوج انگلیسی، نام دو فرد مظنون به دستداشتن در ترور جاسوس دوجانبه پیشین روسیه را معرفی و برای آنها قرار بازداشت صادر کرد.
به گزارش دویچه وله، پولیس بریتانیا در پرونده ترور ناموفق سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه سابق روسیه، و دخترش یولیا، به دنبال دو شهروند روسیه است. پولیس بریتانیا روز چهارشنبه ۱۴ سنبله (۵ سپتمبر) اعلام کرد که این دو مظنون الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف نام دارند. البته بنا به گفته پولیس، این دو اسم، به احتمال اسم مستعار هستند.
پولیس بریتانیا نام دو مظنون را چند ساعت پس از آن منتشر کرد که سازمان منع سلاحهای کیمیاوی (OPCW ) گزارش پولیس بریتانیا در پرونده مسمومیت یک زوج انگلیسی در جنوب این کشور را تأیید کرد. نتیجه آزمایشهای مستقل سازمان منع سلاحهای کیمیاوی نشان میدهند که علت مسمومیت این زوج، تماس با سم اعصاب از خانواده نوویچوک بوده است. این سازمان اعلام کرد که عامل مسمومیت این زن و شوهر «سم اعصاب نوویچوک بوده است، از همان نوعی که در تلاش برای قتل سرگئی و یولیا اسکریپال به کار گرفته شد». وزیر خارجه بریتانیا از سوی کشورش از «کار مستقل کارشناسان» سازمان منع سلاحهای کیمیاوی تشکر کرد: «بیملاحظگی دولت روسیه در وارد کردن یک سم اعصاب به بریتانیا بدون توجه به امنیت مردم وحشتانگیز و غیرمسئولانه است.» نه تیر امسال (سیام جون) یک زن انگلیسی و شریک زندگیاش در شهر آمسبوری در جنوب انگلیس بیهوش در خانه زن پیدا شدند. زن در شفاخانه جان سپرد. پولیس بریتانیا ابتدا گمان میکرد که این دو در پی مصرف مواد مخدر آلوده مسموم شدهاند. آزمایشهای بعدی اما نشان داد که سم اعصاب نوویچوک عامل مسمومیت بوده است. حدود سه ماه پیش از مسمومیت این زوج، سرگئی اسکریپال جاسوس دو جانبه سابق روسیه که در بریتانیا زندگی میکرد، به همراه دخترش در نزدیکی محل زندگی این زوج به شدت مسموم شدند. عامل مسمومیت سم نظامی نوویچوک اعلام شد. اسکریپال ۶۷ ساله و دختر ۳۳ سالهاش که هفتهها در شفاخانه بستری بودند، هر دو از مرگ نجات یافتند. آنها از زمان مرخصی از شفاخانه در محلی مخفی زندگی میکنند.
پولیس بریتانیا درستی نظریهای را بررسی میکند که بر اساس آن زوج انگلیسی با باقیمانده سمی که اسکریپال و دخترش با آن ترور شدند، تماس داشته است.
سم اعصاب نوویچوک برای نخستین بار در آزمایشگاههای اتحاد جماهیر شوروی سابق تولید شد. فرایند تولید سمهای خانواده نوویچوک بسیار پیچیده است و آنها را تنها میتوان در آزمایشگاههای دولتی ساخت. این سم جزو تسلیحات نظامی طبقهبندی شده است.
بریتانیا پس از مسمومیت اسکریپال روسیه را به تلاش برای ترور او متهم کرد. مسکو این اتهامها را رد کرد. این اتهام  به مناسبات دیپلماتیک دو طرف به شدت آسیب زد. بسیاری از متحدان بریتانیا به نشانه همبستگی با لندن روابط دیپلماتیک خود را با روسیه به شدت کاهش دادند.