صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنتاگون ‹بزرگترین مانور نظامی مشترک روسیه و چین› را زیر نظر دارد

پنتاگون ‹بزرگترین مانور نظامی مشترک روسیه و چین› را زیر نظر دارد

پنتاگون - وزارت دفاع آمریکا - گفته است که مانور نظامی مشترک روسیه و چین را از نزدیک زیر نظر دارد.
به گزارش بی بی سی، از بامداد سه شنبه، ۲۰ سنبله (۱۱ سپتمبر)، مانور نظامی روسیه با نام "ووستوک ۲۰۱۸" (شرق ۲۰۱۸) و با شرکت حدود سیصد هزار تن از نظامیان این کشور در شرق سیبری آغاز شده است. در این مانور تجهیزات و تسلیحات پیشرفته روسیه آزمایش میشود و از آن با عنوان بزرگترین تمرین نظامی این کشور از زمان پایان جنگ سرد نام برده شده است.
چین با اعزام واحدهایی متشکل از بیش از سه هزار نظامی و تعدادی نفربر زرهی و هواپیما و مغولستان با اعزام چند واحد از نیروی زمینی ارتش  خود در این مانور مشارکت دارند. آخرین باری که روسیه تمرینهایی در ابعاد مشابه برگزار کرد در سال ۱۹۸۱ و هنگام جنگ سرد بود هر چند از نظر شمار نفرات، ابعات ووستوک ۲۰۱۸ بیشتر از مانور سال ۲۰۱۸ است.
به گفته منابع نظامی، روسیه با وجود تنگنای اقتصادی، در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای سنگینی در تولید تجهیزات پیشرفته نظامی و سازماندهی واحدهای ارتش خود صورت داده و هدف از ووستوک ۲۰۱۸ آزمایش این تجهیزات و به نمایش گذاشتن قدرت نظامی آن کشور است. برنامهریزی برای گسترش توان دریایی از طریق تولید ناوها و زیردریاییهای جدید از جمله اقداماتی که روسیه در سال های اخیر دنبال کرده و همچنان ادامه دارد.
ارتش روسیه از تجربه کافی برای مشارکت در عملیات نظامی برون مرزی برخوردار است و در سالهای اخیر همراه سیاست دیپلماتیک تهاجمی تر در خارج، در مواردی از جمله در تجزیه کریمه و کمک به جداییطلبان روس زبان از اوکراین و حمایت از جدایی طلبان اوستیای جنوبی و آبخاز در برابر گرجستان از کاربرد نیروی نظامی ابایی نداشته است. در مقابل، چین تا سالهای اخیر از تاکید بر توان نظامی به عنوان ابزاری در پیشبرد سیاست خارجی خودداری ورزیده و تنها در چند سال گذشته است که برای احراز حاکمیت بر بخشهایی از دریای چین جنوبی به اعزام نیروی نظامی متوسل شده هرچند این نیروها در عملیات رزمی شرکت نکردهاند.