صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عظیم‌ترین توفان سال فیلیپین را در هم کوبید

عظیم‌ترین توفان سال فیلیپین را در هم کوبید

ابرتوفانی که سرعت تندبادهای آن به ۳۳۰ کیلومتر در ساعت میرسد مناطق وسیعی از فیلیپین را در هم کوبیده است. ابرتوفان منگهوت کرانههای شمالی فیلیپین را هدف قرار داده و حدود ۵ میلیون نفری که در مسیرش زندگی میکنند را با خطر جدی مواجه کرده است.
به گزارش بی بی سی، از منگهوت تحت عنوان قویترین توفان امسال یاد شده و علاوه بر تندبادهای شدید بارانهای موسمی هم خطر جاری شدن سیل را بالا برده است.
منگهوت پیش از رسیدن به خشکی در جزیره لوزان پنجرهها را شکست و تیرهای برق را واژگون کرد. امدادگران هزاران نفر را از مناطق ساحلی و حوالی رودخانهها تخلیه کردهاند چرا که پیشبینی شده منگهوت ممکن است سطح آب را ۶ متر بالا بیاورد. مقامهای فیلیپین هشدار دادهاند که این ابرتوفان قادر است بناهای ساختمانی که خیلی قوام ندارند را از جا بکند و یا سقف آنها را بشکافد.
فیلیپین ۵ سال پیش هم شاهد یک ابرتوفان با درجه بندی ۴ از ۵ بود که مرگبارترین توفان تاریخ این کشور لقب گرفت. آن توفان ۷۰۰۰ نفر را در سال ۲۰۱۳ کشت.
همزمان در هنگکنگ هم مقامها از مردم خواستهاند به هنگام عبور منگهوت در خانه بمانند.
پیشبینی شده این ابرتوفان به تدریج و تا روز سهشنبه آینده ضعیف شود.