صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد شدید پاپ از «اعضای مؤمن مافیا» در سیسیل

انتقاد شدید پاپ از «اعضای مؤمن مافیا» در سیسیل

رهبر کاتولیکهای جهان در مراسم یادبود کشیش گاسیپ پینو پاگلیسی در سیسیل از اعضای مافیا خواست روش زندگی خود را تغییر دهند. او با حضور در منطقهای از پالرمو که مرکز فعالیتهای مافیاست، سخنرانی پرشوری علیه مافیا ایراد کرد.  به گزارش دویچه وله، کشیش گاسیپ پینو پاگلیسی ۲۵ سال پیش مقابل منزلش به قتل رسید. او کشیشی بود که در شهر پالرمو، مرکز جزیره سیسیل در ایتالیا به مخالفت با مافیا برخاسته بود.
خبرگزاری کلیسای کاتولیک آلمان نوشته است: «آنزمان هیچ کس نه چیزی دیده و نه چیزی شنیده بود. روز شنبه در مراسم یابود او با حضور پاپ اما دهها هزار نفر گرد آمدند.»
رهبر کاتولیکهای جهان پاپ فرانسیس شنبه ۲۴ سنبله (۱۵ سپتمبر) سفری یک روزه به جزیره سیسیل در ایتالیا داشت تا در مراسم یادبود کشیش گاسیپ پینو پاگلیسی شرکت کند. او با حضور در جمع دهها هزار نفر از پیروان خود که اغلب آنها جوان بودند، در منطقهای از شهر پالرمو که به مرکز فعالیتهای مافیا مشهور است، سخنرانی پرشوری علیه مافیا و فعالیتهای تبهکارانه آن ایراد کرد. او گفت: «مافیاییها مسیحی نیستند. چون آنها با شیوه زندگی خود زحمتی برای خداوند هستند.»
رهبر کاتولیکهای جهان خطاب به اعضای مافیا که کلیسا رفتنشان ترک نمیشود، گفت: «مسیحیت در پی عشق به همنوع خود و کمک به دیگران است. هیچ عشقی بزرگتر از عشق آن کس نیست که زندگی خود را برای دوستانش فدا میکند. برادران و خواهران من، راه خود را تغییر دهید!»