صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری انتخابات شوراها در مناطق تحت کنترل دولت سوریه

برگزاری انتخابات شوراها در مناطق تحت کنترل دولت سوریه

رایگیری برای انتخاب شوراهای محلی در مناطق تحت کنترل دولت سوریه برای اولین بار در نزدیک به هفت سال گذشته آغاز شده است.
۴ هزار کاندیدا برای کسب حدود ۲۰ هزار کرسی در این دور از رقابتها شرکت کردهاند.
به گزارش بی بی سی، حوزههای رایگیری از ساعت هفت صبح به وقت محلی باز شده و انتظار میرود به مدت ۱۲ ساعت باز بماند.
با پیشرویهای نیروهای دولت سوریه، در حال حاضر بشار اسد کنترل دو سوم سوریه را در اختیار دارد.
مقامات برگزاری انتخابات شوراها را نشانه دیگری از تلاش برای بازگردان کشور به شرایط عادی خواندهاند.
تلویزیون دولتی سوریه تصاویری از رای دهندگان در دمشق، طرطوس و لاذقیه را نشان داده است.
فعالیت شوراها در سطح شهرداریها صورت می گیرد و انتظار میرود نمایندگانی که با رای مردم انتخاب میشوند مسئولیت بیشتری به نسبت سابق به خصوص در بازسازی مناطق تخریب شده داشته باشند.
آخرین بار در سال ۲۰۱۱ انتخابات محلی شوراها در این کشور برگزار شد.
انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۶ و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ در سوریه برگزار شده است.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری، بشار اسد برای یک دوره هفت ساله دیگرانتخاب شد.