صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیل راه‌‌های ارتباطی به شهری در کارولینای شمالی را کاملا قطع کرد

سیل راه‌‌های ارتباطی  به شهری در کارولینای شمالی را کاملا قطع کرد

سیل راههای ارتباطی شهر ساحلی ویلمینگتون در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا را کاملا قطع کرده است.
بنابر گزارشها این شهر با جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر تبدیل به یک جزیره شده و تمام جادههای منتهی به آن زیر آب فرو رفته است.
۴۰۰ نفر در پی این سیل نجات داده شده اند و برق بیشتر خانهها قطع شده اند.
تاکنون مرگ دو نفر - یک مادر و نوزاد ۷ ماههاش- در این شهر تایید شده است.
نیروهای امدادی در کارولینای شمالی در نظر دارند از راه هوا به ساکنان شهر غذا و آب برسانند.
این سیل ناشی از طوفان فلورانس بود که در سواحل شرقی آمریکا را در نوردید و ۱۷ کشته برجا گذاشت.
سازمان ملی هواشناسی پیشبینی کرده که دستکم دو روز دیگر سیل ادامه خواهد داشت.
این نگرانی وجود دارد که بالا آمدن آب رودخانهها در ایالتهای کارولینای شمالی و جنوبی هزاران خانه را زیر آب ببرد.
با آغاز طوفان فلورانس در هفته گذشته در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ساکنان ایالتها کارولینای جنوبی و شمالی و ویرجینیا دستور تخلیه فوری دریافت کردند تا مناطق ساحلی و آبگیر را سریعا ترک کنند.
قدرت طوفان فلورانس پیشتر درجه ۴ ارزیابی شده بود. شدت این توفان ها از یک تا پنج درجه بندی می شود که پنج قویترین است. گزارش شده که از شدت این طوفان در روزهای پیش کاسته شده است.
رابطه میان گرمتر شدن زمین و شکلگیری طوفانهای سهمگین کمی پیچیده است.
گرمتر شدن آب اقیانوسها به قدرت گرفتن طوفانها کمک میکند و به همین علت هم با هر چه گرمتر شدن کره زمین باید منتظر قدرتمندتر شدن چنین طوفانها هم بود.
همزمان گرم شدن جو زمین به بیشتر شدن ظرفیت جو برای نگه داشتن بخار آب هم کمک خواهد کرد و به این ترتیب بارشهای سهمگینتری در مناطق تحت تاثیر طوفان مشاهده خواهد شد. با وجود این عوامل دیگری هم از طوفان متاثر و بر آنها تاثیر میگذارند که در مجموع درک کامل ابعاد این پدیده قدرتمند طبیعی را دشوار میکنند.