صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شدیدترین طوفان سال به چین رسید

شدیدترین طوفان سال به چین رسید

طوفان شدیدی که دهها نفر را در فیلیپین کشت اکنون به جنوب چین رسیده است.
به گفته رسانههای دولتی چین طوفان منگهوت جان دو نفر را در ولایت گواندانگ گرفته است و بیش از ۲.۵ میلیون نفر را در این ولایت و جزیره هاینن مجبور به تخلیه خانههایشان کرده است.
در هانگ کانگ طوفان به ساختمانها آسیب رسانده و شهر را تعطیل کرده است.
اکثر مغازهها و بخشهای خدمات عمومی در هانگ کانگ تعطیل شده و ۹۰۰ پرواز در میدان هوایی بینالمللی هانگ کانگ لغو و حرکت قطارها و وسایل نقلیه عمومی متوقف شده است. به گفته مقامهای رسمی هانگ کانگ بیش از ۲۰۰ نفر در جریان این طوفان آسیب دیدهاند.
در ماکائو هم این طوفان باعث شده که برای اولین بار کازینوهای معروف این منطقه بسته شود.
این طوفان به سوی مناطق داخلی چین در حرکت است و پیشبینی میشود که به منطقههای گویژو، چونگکینگ و یونان برسد.
به گزارش رسانههای محلی در فیلیپین در پی رانش زمین در معدنی در ایتگون در ولایت بنگوئت، مرگ ۳۳ معدنچی و ناپدید شدن ۲۹ نفر دیگر تایید شده است.
به گفته شهردار ایتگون این نگرانی وجود دارد که تعداد کشتههای این معدن به ۱۰۰ نفر برسد.
این طوفان همزمان با نزدیک شدن به زمین از قدرتش کاسته شده، اما همچنان قویترین طوفان در سال ۲۰۱۸ بشمار میرود.
فیلیپین ۵ سال پیش هم شاهد یک ابرتوفان با درجه بندی ۴ از ۵ بود که مرگبارترین توفان تاریخ این کشور لقب گرفت.
آن توفان ۷۰۰۰ نفر را در سال ۲۰۱۳ کشت.