صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ظریف: منتظر اجرایی شدن اقـدامات عملی اروپـا هستیم

ظریف:  منتظر اجرایی  شدن اقـدامات  عملی اروپـا هستیم

به گفته وزیر خارجه ایران، اروپا اقدامات عملی برای حفظ برجام را آغاز کرده و جمهوری اسلامی در انتظار «اجرایی شدن» آنهاست. ظریف همچنین با تأکید بر اهمیت لوایح مرتبط با افایتیاف برای «منافع کشور»، خواستار تصویب آنها شد.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سهشنبه ۲۷ سنبله (۱۸ سپتمبر) همزمان با اعلام خبر نشست ۴+۱ در هفته آینده، از جمله گفت که اروپا «اقدامات عملی» خود برای حفظ برجام را آغاز کرده و جمهوری اسلامی «منتظر اجرایی شدن این اقدامات عملی» است. به گزارش ایرنا، ظریف افزود: «اروپاییها هم میدانند بر اساس این اقدامات عملی ما تصمیمگیری میکنیم.»
وزیر خارجه ایران گفت که او پس از بررسی «مجموعه اقداماتی که تا آن زمان انجام شده» در جلسه پیش رو با ۴+۱، «نتیجه» را به «هیأت نظارت در تهران» گزارش خواهد داد که «مقامات عالی» بر اساس آن تصمیمگیری خواهند کرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مشغول بررسی راههایی است تا پیامدهای تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را برای صنایع اروپا به حداقل برساند و از توقف معاملات اروپا با ایران جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان اما تنها برخی از پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا را برای تحقق چنین هدفی عملی میدانند.
روز دوشنبه نیز علی اکبر صالحی در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت، به رغم «روحیهبخش بودن» مواضع اتحادیه اروپا در قبال برجام، «ضروری است این گامها با اقدامات عملی و محکمتری تکمیل شود». رئیس سازمان انرژی اتمی ایران «اقدامات تدریجی» اروپا را برای نجات برجام کافی ندانسته بود. مقامهای جمهوری اسلامی بارها خواهان «تضمینهای عملی» از سوی اتحادیه اروپا شدهاند.
گفته میشود که اروپاییها تلاش خود برای نجات برجام را مشروط به تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF ) برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کردهاند.