صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ: رئیس جلسه شورای امنیت درباره ایران خواهم بود

ترامپ: رئیس جلسه شورای امنیت درباره ایران خواهم بود

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در توییتر خود اعلام کرده است که هفته آینده ریاست جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را به عهده خواهد داشت.
آمریکا در این مقطع رئیس دورهای شورای امنیت است.
در صورتی که جلسه شورای امنیت درباره ایران باشد، هرچند که ایران عضو شورای امنیت نیست، اما نماینده ایران میتواند در چنین جلسهای حاضر شود.
در رسانههای ایرانی گمانهزنیهایی مطرح شده که حضور احتمالی حسن روحانی، رئیس جمهور و یا محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در جلسه شورای امنیت چه نتایجی خواهد داشت.
حدود دو هفته پیش نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد جلسهای در شورای امنیت درباره ایران برگزار میشود که دونالد ترامپ رئیس آن خواهد بود.
اما بعدتر گزارش شد آمریکا میخواهد تمرکز جلسه را از ایران بردارد و به موضوع کلی مقابله با گسترش تسلیحات هستهای بپردازد.