صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس پارلمان آلمان: بازگرداندن پناهجویان عملی نیست

رییس پارلمان آلمان: بازگرداندن پناهجویان عملی نیست

ولفگانگ شویبله بازگرداندن پناهجویان به کشورشان را اقدامی غیرعملی دانسته و گفته به جای آن باید در جهت ادغام آنها در جامعه آلمان تلاش کرد. رییس پارلمان آلمان سیاستپذیرش پناهجویان را درست، اما دچار نقص دانسته است.
به گزارش دویچه وله، ولفگانگ شویبله در مصاحبهای با روزنامه «ولت آم زونتاگ» گفته نباید این امیدواری در آلمان وجود داشته باشد که میتوان شمار زیادی از پناهجویانی را که در این کشور ساکن هستند، به کشورشان بازگرداند، بلکه به جای آن «باید همه تلاشها را بر این متمرکز ساخت که این افراد را در جامعه ادغام کرد.»
رییس پارلمان آلمان در این گفتگو که روز یکشنبه اول میزان (۲۳ سپتمبر) منتشر شده، تصمیم سه سال پیش آنگلا مرکل صدراعظم این کشور را برای گشودن مرزها به روی پناهجویان درست دانسته اما اضافه کرده، مرکل موفق نشده پیامدهای حضور پناهجویان را به افکار عمومی به درستی منتقل کند.
به گفته شویبله، جهان در فهم پیام دولت آلمان دچار سوءتفاهم شده و خیال کرده تمام کسانی که مایل به زندگی در آلمان هستند، میتوانند به این کشور بیایند. او افزوده: «ما متاسفانه تا به امروز درگیر پیامدهای این وضعیت هستیم.»
شویبله پس از تلاش برای ادغام پناهجویان، وظیفه مهم دیگر را پایان دادن به فعالیت قاچاقچیان انسان دانسته است.
«مشکلی به اسم شرق و غرب وجود ندارد»
این سیاستمدار آلمانی در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به تظاهرات اخیر راستگرایان افراطی در شهر کمنیتس واقع در شرق آلمان گفته: «من نمیپذیرم که این وقایع را به مشکلی میان شرق و غرب [کشور] تبدیل کرد. بخش قابلتوجهی از جهتدهی این طرز تفکر از سمت غرب میآید.» به اعتقاد او گرفتن انگشت اتهام به سمت شرق کشور و طرح این پرسش که شرقیها کجای کار را اشتباه کردهاند، پذیرفتنی نیست.