صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران

 تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران

مقامهای آمریکایی به ظن زیرپاگذاشتن تحریمها علیه ایران و معامله با این کشور مشغول تحقیق درباره بانک استاندارد چارترد هستند. این بانک شش سال پیش به اتهام پولشویی برای ایران ۳۳۰ میلیون دالر جریمه شده بود. به گزارش دویچه وله، بانک «استاندارد چارترد» بار دیگر در مظان اتهام نقض تحریمها علیه ایران قرار گرفته است. مقامات آمریکایی به ظن اینکه استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ همچنان قوانین تحریمی مربوط به ایران را نقض کرده است، تحقیق در مورد این بانک عمده و سرشناس بریتانیایی را آغاز کردهاند. به گزارش خبرگزاری رویترز بیل وینترز، مدیرعامل این بانک در یادداشتی به کارمندان ارشد با اشاره به گزارشهای اخیر منتشرشده در رسانهها نوشته: «اکثر پرداختهایی که اینک در موردشان تحقیق میشود، به پیش از سال ۲۰۱۲ مربوط میشوند و هیچکدام ربطی به بعد از سال ۲۰۱۴ ندارند». در گزارش رویترز که روز سهشنبه ۱۷ میزان (نه اکتبر) منتشر شد، عنوان شده که تحقیقات فعلی بر نقض قوانین بعد از سال ۲۰۰۷ متمرکز شدهاند و مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۲ به هنگام انعقاد توافق با این بانک برای پرداخت جریمه، از معاملات مالی استاندارد چارترد با ایران مطلع بودهاند یا خیر. بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دالر پول بانکهای ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریمهای آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.
اتهام اصلی این بانک، پنهانکاری و انجام مبادلات تجارتی با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریمهای اقتصادی آمریکا بودهاند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریمها را از حوالههای بانکی حذف کرده بود تا پیگیری آنها را ناممکن سازد.