صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دادگاه عالی ایالت واشنگتن به لغو مجازات اعدام رای داد

 دادگاه عالی ایالت واشنگتن به لغو مجازات اعدام رای داد

دادگاه عالی ایالت واشنگتن طی حکمی مجازات اعدام را لغو کرد. به این ترتیب واشنگتن بیستمین ایالت بدون حکم اعدام در آمریکا است. ۳۰ ایالت همچنان این مجازات را اجرا میکنند.
بر اساس حکم دادگاه عالی ایالت واشنگتن، مجازات اعدام در این ایالت لغو شد. به این ترتیب واشینگتن بیستمین ایالات آمریکا است که در آن حکم اعدام اجرا نخواهد شد.
به گزارش دویچه وله، این دادگاه روز پنجشنبه ۱۹ میزان (۱۱ اکتبر) حکم داد که اجرای مجازات اعدام، نقض قانون اساسی ایالتی است.
دادگاه عالی واشنگتن تصریح کرد که مجازات اعدام در حال حاضر به صورت تبعیضآمیز، با توجه به محل وقوع جرم، نژاد متهم و بودجه اختصاص یافته به دادستانها صادر میشود.
این حکم اضافه میکند مجازات اعدام به شکلی که در این ایالت اجرا میشود در دستیابی به اهداف مشروع تصریح شده در قانون اساسی ناموفق بوده است. بر اساس این حکم همه مجازاتهای اعدام صادرشده باید به حبس ابد تغییر کنند.
جی اینسلی، فرماندار دموکرات واشینگتن با ستایش از این تصمیم گفت: «این یک لحظه بسیار مهم برای ما در پیگیری اجرای برابر و منصفانه عدالت است.»
از زمانی که در سال ۱۹۷۶ دادگاه عالی آمریکا مجازات اعدام را پس از وقفهای چهار ساله به نظام قضایی این کشور بازگرداند، مجازات اعدام برای پنج محکوم در ایالت واشینگتن اجرا شده است.
اجرای مجازات اعدام در آمریکا در سال ۲۰۱۷ به کمترین سطح خود رسید به شکلی که حمایت عمومی از حکم اعدام، پایینترین میزان را در ۴۵ سال اخیر داشت. دو دهه پیش از این  حدود ۸۰ درصد آمریکاییها از مجازات اعدام حمایت میکردند.
همچنان در قوانین ۳۰ ایالت آمریکا مجازات اعدام وجود دارد.
در سالهای اخیر مجازات اعدام از قوانین جزایی بسیاری از کشورها حذف شده و برخی دیگر از کشورها اجرای آن را متوقف کردهاند. در تازه ترین تصمیم مالزیا روز پنجشنبه ۱۹ میزان (۱۱ اکتبر) رسما اعلام کرد که این مجازات را لغو میکند.
بر اساس آمار منتشرشده در سال ۲۰۱۷ جمعاً ۲۵۹۱ نفر در ۵۳ کشور به اعدام محکوم شدند. در سال ۲۰۱۶ این رقم ۳۱۱۷ مورد در ۵۵ کشور بود.
بیشترین موارد اعدام درسال گذشته در چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان اجرا شده است. ایالات متحده امریکا پس از مصر در رتبه هفتم قرار دارد.