صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور ایران: آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران است

رئیس جمهور ایران:  آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران است

رئیس جمهوری ایران گفت که هدف نهایی آمریکا مشروعیتزدایی از نظام جمهوری اسلامی است. روحانی از جمله تلاش بینتیجه ترامپ برای فروپاشی برجام و رأی موقت دیوان لاهه به نفع ایران را "شکست" سیاستهای این کشور ارزیابی کرد.
به گزارش دویچه وله، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه ۲۲ میزان (۱۴ اکتبر) گفت که هدف آمریکا مشروعیتزدایی از نظام جمهوری اسلامی با قصد تغییر رژیم در ایران است.
روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه سخن میگفت، آمریکا را در برابر جمهوری اسلامی "شکستخورده" دانست و اظهار داشت: «در دنیا جز چند کشور معدود هیچ کشوری نیست که در برابر تصمیم آمریکا برای خروج از برجام بگوید که این کشور کار درستی انجام داده است، آنها که خیلی احتیاط میکنند، اظهار تاسف دارند، آنها که صریحتر حرف میزنند میگویند آمریکا اشتباه کرده است، آنها که صریحترند میگویند کار خلاف قانون انجام داده است.»
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران با تأکید به اینکه «حقانیت و تدبیر ما در این مسأله ما را پیروز کرده است»، به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: «توقع آمریکاییها این بود که یک ساعت بعد یا حداکثر فردا صبح به وقت خودمان ما هم اعلام کنیم که از برجام خارج شدهایم، نتیجه چه میشد؟ بلافاصله پرونده به شورای امنیت باز میگشت، همه قطعنامهها علیه ایران میشد و ما در دنیا تنها میشدیم و همه طرفدار آمریکا میشدند.»
حسن روحانی با اشاره به اینکه «در بسیاری از موارد میتوانیم آمریکا را شکست دهیم»، گفت: «شاید عدهای بگویند چرا شعار میدهید، شما با این همه قدرت، نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در دنیا چهطور میخواهید آنان را شکست دهید.»
رئیس جمهوری ایران یکی از «شکست»های آمریکا را بینتیجه بودن تلاش این کشور در شورای امنیت برای محکومیت تهران عنوان کرد و گفت: «همه ۱۴ عضو دیگر در شورای امنیت سازمان ملل از برجام تعریف کردند و ترامپ نتوانست به نتیجه برسد.»
روحانی رأی موقت دیوان بینالمللی دادگستری در مورد رفع برخی تحریمهای آمریکا علیه ایران را نیز نمونهای دیگر از «شکست» آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دانست و گفت که ایران هم در خصوص «صلاحیت» دیوان لاهه برای پرداختن به شکایت تهران و هم به خاطر رأی موقت این دادگاه بینالمللی به نفع ایران «پیروز» شده است.