صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کنشگران سوریه: جهادگرایان منطقه حائل ادلب را ترک نکرده‌اند

کنشگران سوریه: جهادگرایان منطقه حائل ادلب را ترک نکرده‌اند

دیدهبان حقوق بشر سوریه میگوید جهادگرایان مسلح برای خروج از منطقه حائل در اطراف ادلب به مهلت تعیینشده پایبند نبودهاند. پیش از این، گروه جهادگرای «هیئت تحریر شام» اعلام کرده بود که به نبرد ادامه خواهد داد.
به گزارش دویچه وله، تا نیمهشب یکشنبه ۲۲ میزان (۱۴ اکتبر) از عقبنشینی جهادگرایان از مناطق اطراف ادلب سوریه نشانی مشاهده نشده است. گروه دیدهبان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن که اطلاعات خود را از کنشگران محلی جمعآوری میکند، این خبر را اعلام کرده است.
گفته میشود که دو سوم منطقهای که قرار بود به منطقه حائل تبدیل شود، همچنان در کنترل هیئت تحریر شام و دیگر گروههای جهادگرا است. هیئت تحریر شام از ائتلاف چند گروه، از جمله «جبهه فتح شام» تشکیل شده است. جبهه فتح شام، «جبهه نصرت» سابق بود که شاخه رسمی القاعده در سوریه محسوب میشد.
ادلب آخرین منطقه وسیع در سوریه است که کنترل آن هنوز در دست مخالفان دولت است. در این استان همچنین صدها هزار غیر نظامی ساکن هستند.
روسیه و ترکیه برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان در ادلب و فاجعه انسانیای که کشورهای مختلف و نهادهای بینالمللی نسبت به آن هشدار دادهاند، در نشست ماه سپتامبر در سوچی روسیه تصمیم گرفتند که منطقهای عاری از تسلیحات (منطقه حائل) در اطراف ادلب ایجاد شود؛ منطقهای به پهنای ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر بین خطوط مقدم مخالفان و نیروهای دولتی سوریه.
نخستین گام اجرایی در ایجاد منطقه حائل این بود که شورشیان و جهادگرایان تسلیحات سنگین خود را از منطقه خارج کنند. شامگاه شنبه (۱۳ اکتبر) اما از این منطقه به مواضع ارتش سوریه در ولایت همجوار، حما، راکت شلیک شد. در پی این اقدام دو سرباز جان خود را از دست دادند. هنوز مشخص نیست چه شخص یا گروهی راکتها را شلیک کرده است.
هیئت تحریر شام روز یکشنبه – چند ساعت پیش از پایان مهلت مقرر برای خروج از منطقه حائل – با اشاره به کوششهای ترکیه برای مهار بحران در ادلب اعلام کرده بود که قدردان «تلاشهای همه جناحهایی است که در داخل و خارج برای حفاظت از مناطق آزادشده و جلوگیری از تخریب آنها یا پیشگیری از خونریزی» فعالیت میکنند. این گروه همزمان اعلام کرده بود: «اما در عین حال نسبت به مکر اشغالگران روس و هرگونه اعتماد به نیات آنها هشدار میدهیم.»