صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا: باراک اوباما سیاست‌های دونالد ترامپ را محکوم کرد

 انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا:  باراک اوباما سیاست‌های دونالد ترامپ را محکوم کرد

باراک اوباما، رئیسجمهوری سابق آمریکا در آستانه انتخابات میاندورهای به شدت از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری این کشور انتقاد کرده است.
به گزارش بی بی سی، آقای اوباما از سیاست آقای ترامپ برای ایجاد ترس و هراس در میان مردم از مهاجران و پناهجویان انتقاد کرده است.
آقای اوباما در یک تجمع انتخاباتی برای کاندیدای دموکراتها، ادعای جمهوریخواهان در مورد خطرناک بودن یک کاروان پناهجویان آمریکای مرکزی را مورد تمسخر قرار داد.
این کاروان مهاجران آمریکای مرکزی از مکزیک به سمت آمریکا در حال حرکت هستند و جمهوریخواهان آن را خطری برای آمریکا تلقی کردهاند . این در حالی است که چنین کاروانی که روزانه از تعداد آن کاسته میشود تا چند هفته دیگر به مرز آمریکا نمیرسد.
در ایام تبلیغات انتخابات میاندورهای، آقای ترامپ و جمهوریخواهان بارها با مطرح کردن این کاروان، تلاش کردهاند بحث مهاجرت را زنده نگه داشته و به نگرانیهای مردم دامن بزنند.
باراک اوباما در سخنان خود گفت شماری پناهجو و مهاجر فقیر در این کاروان هستند که صدها کیلومتر (با خاک آمریکا) فاصله دارند. او تصمیم آقای ترامپ برای اعزام نیروهای ارتش برای مراقبت از مرز را یک اقدام سیاسی خوانده است.
آقای اوباما در ماههای اخیر خواهان مشارکت گسترده در در انتخابات میاندورهای شده است. دموکراتها امیدوارند با مشارکت گسترده زنان، جوانان و اقلیتها بتوانند کنترل مجلس نمایندگان و مجلس سنا را در دست بگیرند. نظرسنجیها نشان میدهد دموکراتها به احتمال قوی خواهند توانست کنترل مجلس نمایندگان را در دست بگیرند اما مجلس سنا همچنان در دست جمهوریخواهان باقی خواهد ماند.