صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان: ادامه همکاری تجاری قانونی با ایران امکان‌پذیر است

آلمان: ادامه همکاری تجاری قانونی با ایران امکان‌پذیر است

سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که این کشور برای ادامه همکاریهای تجاری با ایران تلاش میکند. دولت سوئیس نیز به قصد ایجاد یک «کانال ارتباطی مالی» برای خرید مواد داروئی و خوراکی توسط ایران با ایالات متحده وارد مذاکره شده است.
    روز دوشنبه، ۱۴ عقرب (۵ نوامبر) ساعاتی پس از اجراییشدن دور دوم تحریمهای الایات متحده علیه ایران سخنگوی دولت آلمان اطمینان داد که کشورهای اروپایی میتوانند امکانات لازم برای ادامهی همکاریهای تجاری با ایران را فراهم کنند.
اشفتان زایبرت در جمع خبرنگاران تاکید کرد که همکاری با ایران بر مبنای قوانین اروپایی هنوز امکانپذیر است. او گفت، در این زمینه دولت آلمان با شرکای اروپایی خود وارد گفتوگو شده است.
آلمان همواره از برجام حمایت و با تحریمایران به دلیل برنامهی هستهای این کشور مخالفت کرده است.
روز دوشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که دبیرخانهی امور اقتصادی دولت سوئیس مصمم است، برای تامین مواد دارویی و خوراکی در ایران، یک «کانال ارتباطی مالی» ایجاد کند.
در بیانیهی این نهاد دولتی ضمن تاکید بر اینکه «دولت سوئیس خود را موظف به حفاظت از منافع اقتصادی سوئیس میداند» آمده است که دبیرخانهی امور اقتصادی در این راستا و برای ایجاد یک «کانال ارتباطی مالی» با «مقامات صالح» ایالات متحده وارد مذاکره شده است.
در این بیانیهتاکید شده است که هدف ایجاد چنین کانالی تامین بخشی از مواد داروئی و خوراکی ایران از جانب سوئیس است.
دور دوم تحریمهای ایالات متحده علیه ایران از روز دوشنبه، ۱۴ عقرب اجرایی شدهاست. البته دارو و مواد غذایی مشمول تحریمها نشدهاند اما به گفتهی حسن هاشمی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، «تجربه گذشته ثابت میکند» که محدودیتهای مالی ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی بر این بخشها نیز تاثیرگذار است.