صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا؛ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پیروزی را تقسیم کردند

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا؛  دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پیروزی را تقسیم کردند

با پایان انتخابات میان دورهای آمریکا، احزاب جمهوریخواه و دمکرات پیروزی را تقسیم کردهاند. در این انتخابات که بعضی از آن به عنوان رفراندومی برای محبوبیت ترامپ یاد کرده بودند، دمکراتها توانستند اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان را از آن خود کنند.
این پیروزی به منزله قدرت بیشتر دمکراتها برای به چالش کشیدن تصمیمهای دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.
رسانه های آمریکا اعلام کردند که دموکراتها با کسب بیش از ۲۳ کرسی جدید در مجلس نمایندگان، توانستهاند اکثریت این مجلس کنگره را کسب کنند.
در این انتخابات جمهوری خواهان ۵۱ کرسی و دمکراتها ۴۵ کرسی سنا را از آن خود کردند.
در رقابتهای مجلس نمایندگان، دمکراتها ۲۱۹ کرسی را در مقابل ۱۹۳ کرسی جمهوری خواهان کسب کردند.
دمکراتها در هشت سال گذشته در اقلیت قرار داشتند و جمهوریخواهان موفق شده بودند هر دو مجلس سنا و نمایندگان را از آن خود کنند.
با از دست رفتن اکثریت حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، دونالد ترامپ در دو سال باقیمانده از این دوره ریاست جمهوری در پیشبرد سیاستهای خود به خصوص در زمینههای اقتصادی و اجتماعی داخلی، با مقاومت بیشتری از سوی کنگره مواجه خواهد بود. بعضی از تحلیلگران گفتهاند نتیجه انتخابات اخیر حکایت از اختلاف عمیق فرهنگی در صحنه سیاسی آمریکاست.
در این دوره، تنوع نژادی و فرهنگی نمایندگانی که مجلس راه یافتهاند هم افزایش یافته.
الهان عمر، نامزد مسلمان سومالیایی تبار، در ایالت مینهسوتا و رشیده طلیب، نامزد فلسطینیتبار در ایالت میشیگان موفق شدند به عنوان نمایندگان دو حوزه انتخاباتی وارد مجلس نمایندگان شوند. دبرا هالند از نیومکزیکو و شاریس دیویدز از کانزاس هم اولین زنان سرخپوستی هستند که به پیروزی میرسند. یک شهروند آمریکایی-ایرانی، آنا اسکمانی هم در این انتخابات از ایالت فلوریدا به مجلس نمایندگان راه یافته است.
از دست دادن اکثریت حزب رئیس جمهوری در کنگره در انتخابات میاندورهای آمریکا امری عادی است و گاهی از آن به عنوان رای اعتراضی نسبت به سیاستهای دولت نام برده میشود.
رهبران حزب جمهوریخواه گفتهاند که در مقایسه با بعضی انتخابات میاندورهای در گذشته، از جمله اولین انتخابات میاندورهای ریاست جمهوری باراک اوباما، نتیجه این انتخابات دلگرم کننده بوده است.
در آن انتخابات، حزب دموکرات (حزب آقای اوباما) در کسب کرسیهای مجلس نمایندگان شکست سنگینی خورد.