صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شکایت ایران از آمریکا به سازمان بین‌المللی دریانوردی

شکایت ایران از آمریکا به سازمان بین‌المللی دریانوردی

در پی هشدار آمریکا به شرکتهای بیمه برای تحریم نفتکشهای ایرانی، تهران از این اقدام آمریکا به سازمان بینالمللی دریانوردی شکایت کرد. سفیر ایران در بریتانیا آمریکا را "مسئول ایجاد هر حادثهای در دریا" خوانده است.
به گزارش دویچه وله، حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در بریتانیا اعلام کرده سفارت ایران در این کشور با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی علیه آمریکا به این سازمان شکایت کرده است.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفته که برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که شرکتهای بیمه بینالمللی از بیمه کردن نفتکشهای جمهوری اسلامی منع شدهاند. او روز چهارشنبه ۱۶ عقرب (هفتم نوامبر) عنوان کرده بود نفتکشهای ایرانی برای جلوگیری از ردیابیشدن، رادارهای شناسایی خود را خاموش میکنند که این امر میتواند فجایعزیستمحیطی را رقم بزند.
به گفته هوک منع کردن شرکتهای بینالمللی از بیمه کردن کشتیهای ایرانی موجب خواهد شد تا ایران برای بیمه کردن کشتیهای خود به خدمات شرکتهای بیمه داخلی متوسل شود و این شرکتها نیز توان پرداخت غرامتهای سنگین را که رقم آن ممکن است به میلیاردها دالر برسد، نخواهند داشت.
حمید بعیدینژاد تحریمهای آمریکا علیه کشتیهای ایرانی را «نقض معاهدات بینالمللی دریانوردی» و «به خطر انداختن ایمنی دریانوردی» خوانده است. او نوشته به همین دلیل ایران در نامه خود به دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی در لندن، خواستار «بررسی ویژه» این موضوع در شورای این سازمان شده است.
سفارت ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در لندن، ضمن محکومیت اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا بر کشتیهای ایران بعنوان اقدامی در نقض معاهدات بین المللی دریانوردی و به خطر انداختن ایمنی دریانوردی، خواستار بررسی ویژه ی این موضوع در شورای سازمان دریانوردی گردید.
سفیر ایران در لندن در متنی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، نوشته: «بدون شک ایران بدلیل خواست غیرقانونی آمریکا نمیتواند از فعالیت ناوگان کشتیهای خود برای صدور نفت، و همچنین صادرات و واردات کالاهای تجاری و صنعتی ممانعت کند.»
او اضافه کرده: «قطعا آمریکا مسئول ایجاد هر حادثهای در دریا خواهد بود.»