صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نامزد جنجالی مورد حمایت ترامپ به سنای آمریکا راه یافت

نامزد جنجالی مورد حمایت ترامپ به سنای آمریکا راه یافت

در مبارزه بر سر آخرین کرسیهای کنگره در انتخابات میان دورهای آمریکا، یک نامزد جنجالی مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، به سنا راه یافته است.
به گزارش بی بی سی، با شمارش بخش عمده آراء در انتخابات ایالت میسیسیپی برای سنای ایالات متحده، سیندی هاید-اسمیت از حزب جمهوریخواه با کسب بیش از ۵۵ درصد آرا بر مایک اسپی، نامزد حزب دموکرات پیروز شده و کرسی خود در سنا را حفظ کرده است.
آقای مایک اپسی که سیاهپوست است، پیشتر عضو مجلس نمایندگان آمریکا بوده است.
مبارزات این دو نامزد به خاطر اظهارات جنجالی خانم هاید-اسمیت باعث جلب توجه در سطح ملی شده بود. در یک نوار ویدیوئی که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، او گفته بود که برای رضایت حامیان خود حتی حاضر است در مراسم اعدام هم حاضر شود. او همچنین افزوده بود که اگر قرار است مردم به او رای ندهند، چه بهتر که تعداد کمتری به مرکز اخذ رای مراجعه کنند.
با توجه به سابقه اعدام خودسرانه در تاریخ ایالت میسیسیپی و حساسیت گسترده به آن، این سخنان با انتقاد شدید مخالفان سیاسی سیندی هاید-اسمیت مواجه شد.
در گذشته، گاه سفیدپوستان نژادپرست به خاطر جرایم کوچک یا حتی اتهامات واهی، سیاهپوستان را بدون محاکمه رسمی در ملاء عام به دار میآویختند در حالیکه کسانی هم برای مشاهده دار زدن در محل جمع شده بودند. مخالفان خانم هاید-اسمیت گفتند که اظهارات او یادآور این وضعیت شرمآور بوده است. تا هشتاد و چند سال پیش، هنوز در برخی مناطق ایالات متحده اجرای حکم اعدام در ملاء عام رواج داشت و گروهی از مردم برای مشاهده اجرای حکم در محل حاضر میشدند. این رسم از آن زمان متوقف شده است.