صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور عراق پاپ را به بغداد دعوت کرد

رئیس جمهور عراق پاپ را به بغداد دعوت کرد

رئیس جمهور عراق در نشست بیسابقه پیشوایان کلیساهای شرقی در بغداد گفت که در دیدار با پاپ، از پیشوای کاتولیکهای جهان برای دیدار از عراق دعوت کردهاست. او تأکید کرد بر اساس قانون اساسی عراق همه مذاهب برابر هستند.     برهم صالح، رئیس جمهور عراق، در بغداد اعلام کرد در دیداری که به تازگی در واتیکان با پاپ داشته، از پیشوای کاتولیکهای جهان برای دیدار از عراق دعوت کردهاست تا مراسم آینده نیایش ابراهیم را به اتفاق مسیحیان عراق برگزار کند.
برهم صالح این سخنان را در نشست پیشوایان کلیساهای شرقی بیان کرده است. این کنفرانس پنج روزه تا روز جمعه (۳۰ نوامبر) در بغداد ادامه داشت.
دفتر اطلاعاتی واتیکان روز پنجشنبه (۲۹ نوامبر) تأیید کرد که برهم صالح روز شنبه (۲۴ نوامبر) در واتیکان به حضور پاپ فرانسیسکو رسیده و از او برای سفر به عراق دعوت کرده است. صالح در حضور پاپ تأکید کرد که خود را "نگهبان قانون اساسی" عراق میداند و بر همین پایه در جهت تنوع قومی و مذهبی عراق، مداراجویی و همزیستی تمام اقوام عراقی خواهد کوشید.
رئیس جمهور تازه عراق تأکید کرد که در نام بردن از مسیحیان کشورش، هرگز عباراتی مانند "اقلیت" را به زبان نمیآورد، زیرا همه شهروندان، با تمام اختلافات قومی و فرهنگی و دینی در برابر قانون یکسان هستند.
برهم صالح که به کردهای عراق تعلق دارد، در ماه اکتبر به مقام ریاست جمهوری عراق انتخاب شد.
کاردینال لویس رافائل ساکو، رئیس کنونی کلیساهای کلدانی کاتولیک، در نشست پیشوایان مسیحی خاورمیانه، پیام اصلی این کنفرانس را غلبه بر تعصب، تشویق گفتگو میان پیروان مذاهب، تقویت صلح و آشتی بر پایه حق برابر همه مذاهب و احترام متقابل همه گرایشهای دینی و فکری خلاصه کرد.
برای نخستین بار است که نمایندگان کلیساهای خاورمیانه در بغداد جمع میشوند.