صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین قطار مسافربری کوریای جنوبی وارد کوریای شمالی شد

اولین قطار مسافربری کوریای جنوبی وارد کوریای شمالی شد

نخستین قطار مسافربری کوریای جنوبی وارد کوریای شمالی شده و وزیر خارجه کوریای شمالی برای آشنایی با نحوه توسعه اقتصادی ویتنام به آن کشور سفر کرده است.
روز جمعه، ۹ قوس (۳۰ نوامبر)، یک قطار مسافربری کوریای جنوبی حامل تعدادی از مقامات، مهندسان و کارشناسان خط آهن این کشور با عبور از مرز دو کوریا وارد کوریای شمالی شد. ورود این قطار بخشی از توافقهای به دست آمده بین رهبران دو کوریا برای بهبود روابط و ارتقاء سطح همکاری دوجانبه است.
هدف از سفر سرنشینان این قطار بررسی امکانات تدارکاتی و فنی برقراری ارتباط مرتب ریلی بین دو کشور و رفت و آمد قطار بین آنهاست. تصاویر منتشر شده از این رویداد قطاری را به رنگ آبی - به نشانه صلح - نشان میدهد که بر آن جمله "اسب آهنین اینک راهی عصر صلح و رفاه است" نقش بسته است. قطار از ایستگاه دوراسان درکوریای جنوبی، که نزدیکترین ایستگاه خط آهن به مرز دو کوریا است، به سوی شمال حرکت کرد.
وزیر ترابری کوریای جنوبی گفته است که حرکت این قطار "علامت آغاز افزایش رفاه در هر دو کوریا از طریق ارتباط مجدد خطوط آهن آنهاست." این قطار علاوه بر بیست و چهار سرنشین آن حامل پنجاه و پنج تن سوخت برای نیروگاههای برق کوریای شمالی به عنوان هدیه و نشانه حسن نیت جنوب است.
این قطار با حرکت در شماری از مسیرهای خط آهن کوریای شمالی به بررسی امکان رفت و آمد قطار بین دو کوریا و حرکت آنها در داخل خاک دو کشور میپردازد. در طول این ماموریت، کارشناسان و مهندسان کوریای شمالی به همکاران خود از کوریای جنوبی میپیوندند و با این قطار مسیرهای مورد نظر را بررسی خواهند کرد. به منظور رفاه سرنشینان، این قطار دارای کوپههای خواب و سایر امکانات مورد نیاز مسافران است.
تا قبل از جدایی دو کوریا در سال ۱۹۴۸، بین این دوبخش از شبهجزیره کوریا از دو مسیر در شرق و غرب ارتباط کامل ریلی وجود داشت اما با تجزیه کوریا به دو کشور و به خصوص پس از جنگ کوریا و تیرگی روابط، این ارتباط معمولا قطع بوده است.