صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف سکه‌های ۹۰۰ ساله خلفای فاطمی در بندر قیصریه اسرائیل

کشف سکه‌های ۹۰۰ ساله خلفای فاطمی  در بندر قیصریه اسرائیل

باستانشناسان اسرائیلی گنجینهای کوچکی از سکههای کمیاب در بندر قیصریه پیدا کردهاند که میگویند قدمت به ۹۰۰ سال پیش برمیگردد.
این سکهها به همراه گوشواره طلا در کوزهای برنزی بین سنگهای یک دیوار پیدا شده است.
به گزارش بی بی سی، به نوشته روزنامه اسرائیلی هاآرتص عمر این گنج، درست به قبل از حمله صلیبیون به شهر قیصریه (سزاریه) و قتل عام ساکنان آن بر میگردد و احتمالا صاحب آن در جریان یورش سربازان صلیبی کشته شده است.
صلیبیها در سال ۱۱۰۱ میلادی و بعد از اعلام تشکیل پادشاهی اورشلیم (بیتالمقدس) از سوی بالدوین اول به قیصریه - در کنار مدیترانه در اسرائیل فعلی - حمله کردند.
به گفته باستانشناسان ۲۴ سکه کشف شده که نقش خلفای فاطمی و امپراتوری بیزانس روی آنها درج شده، در دیواری پیدا شده که بخشی از خانهای بوده که ساخت آن به دوره حکومت مسلمانان در آن منطقه برمیگردد.
۱۸ سکه کشفشده، پول رایج آن زمان یعنی دینار فاطمی است و شش تای دیگر سکههای بسیار کمیاب بیزانسی است که پنج تای آن به دوره امپراتور میخائیل هفتم (دهه ۱۰۷۰ میلادی) برمیگردد.
این کوزه در جریان کاوشهای باستانی کشف شده است.
به گفته باستانشناسان این گنجینه "شاهدی خاموش بر یکی از پرماجراترین دورههای تاریخ قیصریه است."
آنها میگویند به نظر میآید شخصی که آن را پنهان کرده قصد داشته بعدا دوباره به آن رجوع کند اما هرگز موفق به این کار نشده است.
به گفته کارشناسان ارزش یک یا دو سکه از کوزه کشفشده به اندازه حقوق یک سال یک کشاورز ساده بوده است.