صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موضوع نظارت امنیتی بر فعالیت‌های «اتحادیه ترکی-اسلامی»آلمان

موضوع نظارت امنیتی بر فعالیت‌های  «اتحادیه ترکی-اسلامی»آلمان

اتحادیه ترکی-اسلامی" بر فعالیت ۹۰۰ مسجد در آلمان نظارت دارد. گستره فعالیت این اتحادیه اما تنها به امور مذهبی محدود نمیشود. برخی این اتحادیه را بلندگوی تبلیغاتی و ارگان جاسوسی اردوغان در آلمان میدانند.
    به گزارش دویچه وله، شماری از سیاستمداران آلمان و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی این کشور به فعالیتهای "اتحادیه ترکی-اسلامی در امور مذهبی" (دیتیب) با دیده تردید مینگرند. همین موضوع باعث شده که این دسته از سیاستمداران از وزارت داخله آلمان بخواهند تا بر فعالیتهای این اتحادیه نظارت کند. موضوع بر سر سازگار بودن فعالیت این اتحادیه با قانون اساسی آلمان است.
روزنامه آلمانی "ولت ام زونتاگ" روز یکشنبه ۱۸ قوس (۹ دسمبر) از عقب نشینی وزارت داخله آلمان در رابطه با نظارت امنیتی بر فعالیتهای این اتحادیه خبر داده است. به سخن دیگر، وزارت داخله آلمان نظارت امنیتی بر فعالیتهای این اتحادیه را در شرایط کنونی الزامی نمیبیند.
خبرنگار روزنامه یاد شده این موضوع را نشانه چرخش در رویکرد وزارت داخله آلمان در قبال "اتحادیه ترکی-اسلامی" ارزیابی کرده است.
گفته میشود که مسئولان وزارت داخله آلمان تصمیم گرفتهاند در برخورد خود با اتحادیه یاد شده سیاست محتاطانهتری در پیش بگیرند. این در حالی است که سازمان اطلاعات آلمان در سال جاری فعالیتهای مراکز این اتحادیه را موضوعی درخور بررسی و تحقیق ارزیابی کرده بود و حتی از نظارت امنیتی بر فعالیتهای این اتحادیه سخن در بین بود.
هورست زهوفر، وزیر داخله آلمان که عضو حزب سوسیال مسیحی است در ارتباط با تغییر رویکرد این وزارتخانه درباره فعالیتهای اتحادیه یاد شده گفته است که موضوعات بس عاجلتری در برابر این وزارتخانه قرار دارد.
گفته میشود که هرگاه اتهام جاسوسی این اتحادیه مطرح باشد، آنگاه نظارت امنیتی بر فعالیتهای این اتحادیه میتواند مطرح گردد. باید خاطر نشان ساخت که بسیاری از مخالفان اردوغان بارها درباره فعالیتهای جاسوسی اعضای این اتحادیه در آلمان گزارش دادهاند.