صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ رئیس دفتر موقت خود را معرفی کرد

ترامپ رئیس دفتر موقت خود را معرفی کرد

دونالد ترامپ که باید به زودی برای سومین بار در دو سال گذشته رئیس دفتر جدیدی برگزیند، عصر جمعه مایک مولوانی، مدیرکل برنامه و بودجه دولت را به عنوان سرپرست موقت دفتر رئیس جمهور معرفی کرده است.
آقای مولوینی، ۵۱ ساله، جایگزین جنرال بازنشسته جان کلی می ‎‌شود که قرار است تا دو هفته دیگر کاخسفید را ترک کند.
آقای ترامپ در توییتی جدید از جان کلی به عنوان یک "میهنپرست بزرگ" یاد کرده و گفته خدمات او به کشورش بسیار برجسته بوده است.
با این حال، طی چند ماه گذشته رسانههای آمریکا بارها از اختلاف نظر میان جان کلی و کارکنان و مشاوران ارشد کاخ سفید گفته اند و از "مستاصل" شدن جان کلی برای "نظم بخشیدن" به دفتر رئیس جمهوری نوشته بودند.
جان کلی حتا چند ماه پیش ناچار شد در برابر دوربینها "احمق" خطاب کردن آقای ترامپ را تکذیب کند؛ موضوعی که در کتاب باب وودوارد، روزنامهنگار برجسته آمریکایی هم مورد اشاره قرار گرفته بود.