صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استرالیا اورشلیم غربی را به عنوان پایتخت اسرائيل به رسمیت شناخت

استرالیا اورشلیم غربی را  به عنوان پایتخت اسرائيل به رسمیت شناخت

در حالیکه آمریکا اورشلیم را پایتخت اسرائيل اعلام کرده نخستوزیر استرالیا غرب این شهر را به عنوان پایتخت اسرائيل به رسمیت شناخت. اما سفارت استرالیا تا رسیدن به پیمان صلح اسرائيل و فلسطینیان در تلآویو باقی میماند.
    اسکات ماریسون، نخستوزیر استرالیا و سیاستمدار محافظهکار این کشور بخش غربی اورشلیم (بیتالقدس غربی) را به صورت رسمی پایتخت و مقر پارلمان و بسیاری از مؤسسات دولت اسرائيل شناخت.
او در سیدنی گفت: با آنکه دولت استرالیا اورشلیم غربی را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد، اما نمایندگی سیاسی استرالیا تا زمان بسته شدن پیمان صلح میان اسرائيل و فلسطینیان همچنان در تلآویو باقی خواهد ماند و این کشور تا آن زمان به جای سفارت دفتر تجاری و دفاعی در اورشلیم دایر خواهد کرد.
نخست‌‌وزیر استرالیا با اشاره به خواست فلسطینیان برای پایتخت قرار دادن شرق اورشلیم گفت، شرق این شهر را پایتخت کشور آینده فلسطین میشناسد، اما به این شرط که فلسطینیان و اسرائيل بر سر راه حل دو کشور به توافق رسیده باشند.
اظهارات موریسون در استرالیا با انتقادهای شدیدی همراه شد. بیل شورتن، رهبر اپوزیسیون این کشور گفت که پایتخت شناختن غرب اورشلیم بدون جابجایی سفارت "عقبگرد تحقیرآمیزی" از اظهارات پیشین است.
ایالات متحده آمریکا سال گذشته اورشلیم را پایتخت اسرائيل شناخت و در ماه می پایتخت خود را از تلآویو به اورشلیم انتقال داد. این گام تاریخی اعتراضهای شدید و خشونتآمیز فلسطینیان را در پی داشت.
برخی کشورها مانند جمهوری چک و برزیل با حمایت از این تصمیم اعلام کردند، سفارت خود را به اورشلیم انتقال خواهند داد.
اورشلیم از محورهای اصلی مناقشه میان اسرائيل و فلسطینیان است و وضعیت آن طبق خواست اکثریت جامعه بینالمللی باید در پیمان صلح میان دو طرف روشن شود.
اسرائيل خواستار پایتختی تمامی اورشلیم است و فلسطینیان میخواهند، در حالی که شرق این شهر پایتخت آینده آنها باشد.