صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطر خواستار حل بحران در شورای همکاری خلیج فارس شد

قطر خواستار حل بحران در شورای همکاری خلیج فارس شد

وزیر خارجه قطر در نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس خواستار شکلگیری مجدد ائتلافهای منطقهای و اجرای اصول حاکمیتی جدید در منطقه خلیج فارس شد. او از کویت و سایر کشورهای منطقه برای حل بحران در این شورا کمک خواست.
    به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه قطر روز شنبه، ۲۴ قوس (۱۵ دسمبر) در نشست بینالمللی دوحه ۲۰۱۸ میلادی از شورای همکاری خلیج فارس انتقاد کرد و گفت، این شورا و دبیرکل آن "دندان ندارند."
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی در این نشست دو روزه خواستار شکلگیری مجدد اتحادهای منطقهای شد و اجرای اصول حاکمیتی جدید در منطقه خلیج فارس را "نیاز" تلقی کرد.
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی گفت، قطر هنوز هم روی کویت و سایر قدرتهای منطقهای برای حل بحران خلیج فارس و حیات بخشیدن به شورای همکاری خلیج فارس حساب میکند.
او با اشاره به نقش "بزرگ رهبریکننده" امیر کویت در تنشزدایی در منطقه خواستار ایفای مجدد این نقش توسط این کشور و سایر کشورها در انسجام دوباره شورای همکاری خلیج فارس شد. وزیر خارجه قطر گفت که کشورهای عضو این شورا در صورت انسجام و اتحاد اهمیت بیشتری نسبت به زمانی خواهند داشت که از هم گسیخته و چندپاره شدهاند.
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز در این نشست بر لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکید کرد و گفتگو را "تنها راه پایان دادن به شکاف بین طرفها با وجود تمام اختلافها" خواند.