صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تعداد پناهجویان در آلمان در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت

تعداد پناهجویان در آلمان در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت

دولت آلمان سقف پذیرش پناهجویان را برای سال جاری ۲۲۰ هزار نفر تعیین کرده بود. اما اکنون گزارش میشود که تعداد پناهجویان به آن حد نصاب نرسیده است. حتی گفته شده که بیش از ۱۸ هزار پناهجو به کشورشان برگشتهاند.
        به گزارش دویچه وله، تعداد پناهجویانی که طبق سهمیه تعیینشده توسط دولت ائتلافی آلمان برای سال ۲۰۱۸ پیشبینی شده بود، از حد نصاب کمتر بوده است. روزنامه آلمانی "بیلد آم زونتاگ"  گزارش داده که تا پایان سال  ۲۰۱۸ احتمالا ۱۶۶هزار نفر درخواست پناهندگی خواهند کرد. این مقدار ۵۴ هزار نفر کمتر از حد نصابی است که دولت آلمان برای سال جاری مقرر کرده بود.
سال پیش در آلمان ۱۹۸ هزار نفر تقاضای پناهندگی کردند که از این میزان فقط ۱۱۴ هزار نفر کسانی بودهاند که به خانواده خود پیوستهاند.
در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۸ هزار نفر تقاضای ویزای "الحاق به خانواده" را دریافت کردهاند.
مقررات پیوستن اعضای خانواده به پناهجویانی که با اقامت آنان در آلمان موافقت شده از اول  اگست سال جاری به مورد اجرا گذاشته شده است.
بر اساس این طرح سالانه ۱۲ هزار تن از اعضای خانوادهی پناهجویانی که به دلیل جنگ یا شرایط غیرقابلتحمل در کشورشان، اجازهی اقامت موقت در آلمان را دریافت کردهاند، میتوانند به آنها بپیوندند.
مقامات آلمانی گفتهاند که ۴۶۰۰ پناهجو را نیز بنا به دلایل "بشردوستانه" در آلمان پذیرفتهاند.