صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزیت؛ ترزا می تونی بلر را به «توهیـن و کارشکنـی» متهم کرد

برگزیت؛ ترزا می تونی بلر را  به «توهیـن و کارشکنـی» متهم کرد

ترزامی، نخست وزیر کنونی بریتانیا، تونی بلر، نخست وزیر اسبق این کشور را بابت دعوت به همهپرسی دوباره، به "کارشکنی" در خروج از اتحادیه اروپا، و "توهین" به مردم و مقام نخست وزیری متهم کرده است.
به گزارش بی بی سی، خانم می گفته است: "اینکه تونی بلر به بروکسل برود و با فراخواندن به همهپرسی دوم، در مذاکرات جاری کارشکنی کند، توهین به مقامی است که روزی خود او در آن قرار داشت و مردمی که او خدمتگزارشان بود."
آقای بلر روز جمعه گفت "اگر دیگر گزینههای برگزیت به جایی نرسد" این "منطقی" خواهد بود که نمایندگان پارلمان به برگزاری یک همهپرسی دوم رای بدهند.
او گفت: "دلیل اصلی اینکه باید همهپرسی دوبارهای برگزار کنیم، این است که ۳۰ ماه مذاکره کردهایم و اگر روراست باشیم، میبینیم که در این خصوص در وضعیت بحرانی قرار داریم."
با بنبست موجود و فقدان حمایت لازم برای تصویب توافق پیشنهادی ترزا می در پارلمان، گروهی از سیاستمداران بریتانیایی که خواهان یک همهپرسی دیگر هستند فعالیتهایشان را تشدید کردهاند.
اما ترزا می میگوید سیاستمدارانی که میخواهند با برگزاری همهپرسی دوباره برگزیت را منتفی کنند، "به جای منافع ملی، دنبال منافع سیاسی خودشان هستند."
خانم می گفت نمایندگان پارلمان نمیتوانند "از تحقق برگزیت شانه خالی کنند" و "موظفند آنچه را که مردم بریتانیا به آن رای دادند، عملی کنند".
کریس میسون، خبرنگار سرویس سیاسی بیبیسی، میگوید لحن عصبانی انتقاد خانم می از آقای بلر قابل توجه است.