صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا: اگر ترکیه خرید اس۴۰۰ را لغو کند پاتریوت می‌فروشیم

آمریکا: اگر ترکیه خرید اس۴۰۰ را لغو کند پاتریوت می‌فروشیم

رسانههای ترکیه نوشتند که آمریکا به این کشور پیشنهاد کرده است در ازای لغو قرارداد خرید اس ۴۰۰ ترکیه با روسیه، این کشور میتواند از آمریکا پاتریوت بخرد. ترکیه با این پیش شرط آمریکا مخالفت کرده است.
   به گزارش دویچه وله،    مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که ترکیه حدود یک سال و نیم قبل خرید پاتریوت را رسما با ارسال نامهای به آمریکا درخواست کرده است. وزیر خارجه ترکیه به نوشته روزنامه "صباح" صریحا تاکید کرد که ترکیه سیستم دفاعی پاتریوت را میخرد اما از موشکهای خریداری شده اس ۴۰۰ روسی هم نمیگذرد.
مقامات نظامی ترکیه و روسیه صریحا اعلام کردهاند که "در عرصه فنی نظامی" همکاری گستردهای دارند. ترکیه میگوید کشورش نیاز شدیدی به سامانههای موشکی دفاعی برای حراست از خود در برابر حملات احتمالی دارد.
اما آمریکا به درخواست ترکیه پاسخ مثبتی نداده و حتی با فروش سیستم پاتریوت و جنگندههای پیشرفته اف ۳۵ به این کشور مخالفت کرده است.
ترکیه عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو است و برای حراست خود قصد دارد پدافند موشکی روسی خریداری کند. برخی از اعضای ناتو از جمله آمریکا با آن مخالفت میکنند. آمریکا به دلیل "عدم همخوانی سیستم پدافند روسی با سیستم ناتو" به ترکیه فشار آورده است تا قرارداد خرید اس۴۰۰ را لغو کند. آمریکا میگوید سیستم موشکی روسیه با دیگر کشورهای عضو ناتو سازگار نیست.
پنتاگون در اواخر ماه نوامبر ۲۰۱۸ هشدار داد بود خرید سیستم اس۴۰۰ میتواند عواقب منفی برای روابط آمریکا و ترکیه و همچنین نقش ترکیه در ناتو ایجاد کند.
رسانههای ترکیه خبر دادند، هیئت نمایندگی آمریکا که راهی ترکیه شده، پیشنهاد کرده است چهارایستگاه رادار، ده ایستگاه آنتن، ۲۰ سامانه پرتاب M903  و تجهیزات دیگر را در اختیار ترکیه قرار دهند. اما واشنگتن فروش پاتریوت به ترکیه را با پیششرط لغو قرارداد اس۴۰۰ این کشور با روسیه مطرح کرده است.