صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدار رهبـر کوریای شمالی از چـین پایان یافت

دیدار رهبـر کوریای شمالی از چـین پایان یافت

کیم جونگ-اون، رهبر کوریای شمالی، در پایان دیدار از چین به سوی کشور حرکت کرده است. برخی منابع خبری انگیزه این سفر را تبادل نظر رهبران دو کشور در آستانه دیداررهبر کوریای شمالی و رئیس جمهوری آمریکا دانستهاند.
به گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه، ۱۹ جدی (۹ جنوری)، خبرگزاری های بین المللی به نقل از شاهدان عینی در پکینگ، پایتخت چین، گزارش کردند که چند موتر که قاعدتا حامل رهبر کوریای شمالی و همراهانش بود از مهمانسرای دولتی خارج و عازم ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر شده که نشان میدهد که کیم جونگ-اون و همراهانش در پایان دیدار از چین، عازم بازگشت به کشور خود هستند.
روز سه شنبه خبرگزاری دولتی کوریای شمالی گزارش کرد که کیم جونگ-اون "صدر حزب کارگران کوریا و رئیس کمیسیون امور دولتی جمهوری خلق کوریا" و همسرش از روزهای ۷ تا ۱۰ جنوری به دعوت شی جینپینگ، "دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق چین" از آن کشور دیدن خواهند کرد. در این گزارش آمده بود که "رهبر عالی کشور، حزب و نیروهای مسلح" شامگاه دوشنبه همراه با همسرش، ری سول-جو، عازم چین شدند.
شماری از مقامات ارشد حزب، دولت و ارتش کوریای شمالی از جمله کیم یونگ-چول، که از او به عنوان مشاور ارشد کیم جونگ-اون در امور خارجی نام برده میشود، در این سفر کیم جونگ-اون و همسرش را همراهی کردهاند. جنرال سابق کیم یونگ-چول، نایب رئیس کمیته مرکزی حزب کارگران کوریا در امور ارتباط با کوریای جنوبی است که در جریان ارتباط بین کوریای شمالی با کوریای جنوبی و ایالات متحده نقشی عمده به او محول شده است.