صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش شمار خداناباوران در ترکیه

افزایش شمار خداناباوران در ترکیه

نتیجه یک همهپرسی در ترکیه نشان میدهد شمار افرادی که خود را آتئیست معرفی کردند در ده سال گذشته سه برابر شده است. بسیاری معتقدند سیاستهای رجب طیب اردوغان دلیل فاصله گرفتن مردم از اسلام است. احمد بالیمز به دویچهوله میگوید: «در ترکیه اجبار مذهبی وجود دارد. این اجبار باعث شده شمار افرادی که از مذهب فاصله میگیرند، بیشتر شود.» او که ۳۶ سال دارد، خود را آتئیست معرفی میکند. احمد معتقد است برداشت دولتمردان ترکیه از اسلام مردم را دلزده کرده است و میگوید: «آنها سیاستهای صدر اسلام را دنبال میکنند (یعنی دین و قدرت) و این همان چیزی است که ما در حال حاضر در ترکیه تجربه میکنیم.»
احمد اینجینیر کمپیوتر است و میگوید:«من در خانواده تقریبأ مذهبی بزرگ شدم. نماز و روزهداری برایم عادی است.» احمد ده سال پیش به این نتیجه رسیده که خدا را باور ندارد و آتئیست شده است.
او تنها نیست. نتیجه یک همهپرسی که توسط موسسه معتبر "کوندا" در ترکیه صورت گرفته، نشان میدهد شمار افرادی که خود را خداناباور معرفی میکنند، در ده سال گذشته سه برابر شده است.
این همهپرسی نشان میدهد درصد کسانی که خود را مسلمان میدانند از ۵۵ درصد به ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است. ترکیه رسمأ کشوری مسلمان است. نهادهای محافظهکار این کشور میگویند ۹۹ درصد مردم ترکیه مسلمان هستند.