صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش‌ها برای برکناری جمهوری‌خواه مسلمان تگزاس شکست خورد

تلاش‌ها برای برکناری جمهوری‌خواه مسلمان تگزاس شکست خورد

اعضای حزب جمهوریخواه شاخه ترانت در ایالت تگزاس بر سر ماندن یا برکناری شهید شافی، معاون دبیرکل دفتر حزب در این منطقه، رایگیری کردند. به گزارش بی بی سی، منتقدان سرسخت آقای شافی مدعی بودند او به علت مسلمان بودن، "اسلام را بر آمریکا" مقدم خواهد دانست. این رای ‎‌گیری ۱۳۹ بر ۴۹ به نفع ماندن آقای شافی خاتمه یافت. دکتر شهید شافی که یک جراح است در پی این رایگیری گفت: "به عنوان مهاجر به این کشور عظیم، مایه مباهات است که از سوی هم حزبیهای عزیزم مورد حمایت قرار گرفتم. ما برای آزادیهای دینی در این کشور جنگیدهایم و آن را یکی از ارزشهای اساسی خود قرار دادهایم. امروز این نبرد شاهد یک پیروزی دیگر بود." حرکتی که برای کنارگذاشتن آقای شافی به راه افتاده بود از سوی چهرههای سرشناس جمهوریخواهان در تگزاس مورد نکوهش قرار گرفته بود. علاوه بر معاونت دبیرکل حزب جمهوریخواه در ناحیه ترانت که سومین منطقه بزرگ در تقسیمات ایالتی تگزاس است، دکتر شافی به طبابت و جراحی مشغول است و همچنین عضو شورای شهر سائتلیک سیتی است.
او ۳۰ سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد. اصالتا هندی است و در سال ۲۰۰۹ شهروند آمریکا شده است.
باد کندی، خبرنگار روزنامه محلی استار-تلگرام در توییتر با انتشار عکس زیر نوشته: "دیل آتبری که خواستار کنارگذاشتن شهید شافی بود، بعد از رایگیری (با عصبانیت) نشان حزبی خود را بر زمین کوبید و استعفاء داد."