صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس پارلمان اروپا: تعویق برگزیت تنها برای چند هفته ممکن است

رئیس پارلمان اروپا:  تعویق برگزیت تنها برای چند هفته ممکن است

احتمال اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا بخواهد مهلت برگزیت را به تعویق بیاندازد، بسیار افزایش یافته است. آنتونیو تاجانی، رئیس پارلمان اروپا گفته است که تنها تعویق چند هفتهای این مهلت ممکن است.
کشاکش بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا از عدم همراهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه تلاش برای دستیابی به یک راه حل انتقاد کرده است. در چنین شرایطی، رئیس پارلمان اروپا نیز درباره سیاست اتحادیه اروپا در قبال برگزیت ابراز نظر کرده است.
آنتونیو تاجانی گفته است که تعویق مهلت برگزیت تنها برای چند هفته ممکن است. رئيس پارلمان اروپا بر پایبندی توافق پیشین اتحادیه اروپا و ترزا می اصرار ورزیده است.
تاجانی بر این باور است که تعویق مهلت برگزیت حداکثر تا اوایل ماه جولای ممکن است. پارلمان جدید اروپا در اوایل ماه جولای و پس از انتخابات اروپا آغاز به کار خواهد کرد.
رئیس پارلمان اروپا در عین حال تاکید کرده است که «بریتانیا به هر حال باید برای درخواست به تعویق انداختن مهلت برگزیت دلیلی داشته باشد، مثلا دولت و پارلمان این کشور باید بگویند از این فرصت برای چه منظوری میخواهند استفاده کنند: مثلا برای تجدید انتخابات یا برگزاری یک رفراندوم جدید.»