صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک جهانی ونزوئلا را محکوم به پرداخت میلیاردها دالر خسارت کرد

بانک جهانی ونزوئلا را  محکوم به پرداخت میلیاردها دالر خسارت کرد

جنگ قدرت و بحران اقتصادی ونزوئلا را به لرزه انداخته است. اکنون خبر میرسد که یکی از مراجع قضایی بانک جهانی ونزوئلا را محکوم به پرداخت هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به یک شرکت نفتی آمریکا کرده است.
موضوع به سال ۲۰۰۷ باز میگردد. دولت ونزوئلا در آن سال صنایع نفت خود را ملی اعلام کرد. این در حالی بود که بهرهبرداری از بخشی از ذخایر نفتی این کشور در اشتراک با شرکتهای خارجی صورت میگرفت.
همین موضوع باعث شکایت از دولت ونزوئلا شد. شکایتی که اکنون خبر صدور حکم آن از سوی یکی از مراجع قضایی بانک جهانی اعلام شده است.
خبرگزاری آلمان (dpa) روز شنبه ۱۸ حوت (نهم مارچ) خبر از صدور حکم مجازات دولت ونزوئلا از سوی بانک جهانی داده است.
موضوع بر سر شکایت شرکت نفتی "کونوکوفیلیپس" آمریکا است. این شرکت پس از اعلام دولتی شدن صنایع نفت ونزوئلا ادعای خسارت کرده بود.
شرکت نفتی "کونوکوفیلیپس" تگزاس در پیگیری شکایت خود موفق بوده و اکنون دادگاهی رای به محکومیت ونزوئلا داده است.
بر اساس رای این دادگاه، دولت ونزوئلا باید هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر خسارت به این شرکت نفت آمریکایی بپردازد.
لازم به یادآوری است که دولت ونزوئلا میتواند علیه حکم صادر شده شکایت کند. افزون بر آن، با توجه به شرایط بحرانی حاکم بر ونزوئلا و جنگ قدرت در این کشور روشن نیست که دولت چه واکنشی نسبت به این حکم از خود نشان دهد.
مسئولان شرکت نفتی یاد شده در عین حال اعلام کردهاند که معلوم نیست ونزوئلا چه موقع و چگونه خسارات وارده به این شرکت را پرداخت خواهد کرد. دولت ونزوئلا هنوز نسبت به این حکم بانک جهانی واکنشی نشان نداده است.