صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات جدید پارلمانی در کوریای شمالی آغاز شد

انتخابات جدید پارلمانی در کوریای شمالی آغاز شد

مشهورترین نامزد انتخاباتی پارلمان کوریای شمالی کیم جونگ اون، رهبر این کشور است. او در یکی از محلات پایتخت پیونگیانگ برای انتخاب دوباره خود به پارلمان این کشورثبتنام کرده است. حضور رای دهندگان در پای صندوقها صددرصد است.
شهروندان کوریای شمالی روز یکشنبه ۱۹ حوت (۱۱ مارچ) برای شرکت در انتخابات "شورای عالی خلق" و تعیین ۶۸۷ عضو مجلس پای صندوق‌‌های رای رفتند. رهبران کمونیست کوریای شمالی از زمانی که کیم جونگ اون رهبر این کشور شده اجازه دادهاند دو بار انتخابات پارلمانی برگزارشود.
پارلمان در کوریای شمالی روی کاغذ هم شده ظاهرا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است اما از انتخابات آزاد و دمکراتیک که در آن نامزدها در رقابتهای انتخاباتی  برنامههای خود را با رای دهندگان مطرح بکنند خبری نیست. در حوزههای رایگیری یک نماینده از طرف حزب حاکم نامزد میشود و رایگیری فقط برای تائید او انجام میگیرد. هر شهروند کوریای شمالی که به سن ۱۷ سالگی رسیده باشد میتواند رای بدهد و به یک نامزد انتخاباتی که نامش روی برگه رای نوشته شده با آری و یا نه رای دهد. اسامی و تصاویر نامزدها و همچنین شرح حال زندگی آنها پیش از هر انتخاباتی منتشر میشود. روز انتخابات در کوریای شمالی روز جشن و شادی است.
مشارکت رایدهندگان در انتخابات معمولا صدر درصدی است. در انتخابات دوره قبل که پنج سال پیش در سال ۲۰۱۴ برگزار شده بود با مشارکت بیش از از ۹۹/۹۷ درصد انتخابات پارلمانی برگزار شده بود و رای دهندگان صد در صد نامزدی که نامش روی برگه رایگیری نوشتهشده را تائید کردهاند. ناظران در کوریای جنوبی تردیدی ندارند که کیم  جونگ اون نزدیکان خود را برای شورای عالی خلق تعیین کرده است. اعضای  شورای عالی خلق معمولا یک یا دو بار در سال نشست برگزار میکنند تا تصمیماتی را که قبلا توسط حزب حاکم به رهبری کیم جونگ اون گرفته شده را تصویب کنند.