صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات در روسیه علیه محدودیت‌های شدیدتر انترنتی

تظاهرات در روسیه علیه محدودیت‌های شدیدتر انترنتی

هزاران نفر در روسیه علیه برنامه دولت برای اعمال محدودیت های شدیدتر بر انترنت تظاهرات کرده اند.
روز یکشنبه تظاهرات انبوهی در مسکو، پایتخت، و تظاهرات های مشابهی در دو شهر دیگر برگزار شد که پس از به تصویب رسیدن این لوایح بحث انگیز در پارلمان روسیه در ماه فبروری بود. دولت می گوید این طرح ها که اجازه انزوای بیشتر خدمات انترنتی روسیه از سایر جهان را می دهد باعث بهبود امنیت سایبری خواهد شد.
اما فعالان می گویند این تلاشی برای افزایش سانسور و خفه کردن نارضایتی است. به گفته فعالان بیش از ۱۵ هزار نفر در مسکو تجمع کردند که بیش از دو برابر رقمی است که پولیس از جمعیت روز یکشنبه ارائه کرده.
بعضی معترضان شعارهایی مثل "دست ها از انترنت کوتاه" و "نه به انزوا" سرمی دادند و شماری از آنها هم سخنرانی کردند. یک تظاهرکننده به خبرگزاری رویترز گفت: "اگر کاری نکنیم اوضاع بدتر می شود. مقام ها راه خود را می روند و از نقطه بی بازگشت عبور خواهیم کرد."
یک فعال دیگر به نام "سرگی بویکو" به خبرگزاری فرانسه گفت که "دولت با آزادی می جنگد. می توانم این را به عنوان کسی که به خاطر یک توییت یک ماه زندان کشیده به شما بگویم." چهره های مخالف گفتند که شماری از تظاهرکنندگان در مسکو دستگیر شده اند، اما پولیس این موضوع را تایید نکرده است.
یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه شاهد بود پولیس مردی را از بازو و پاهایش می کشد و می برد. دولت می گوید که لایه به اصطلاح "حاکمیت ملی دیجیتال" اتکای روسیه بر سرورهای انترنتی در آمریکا را کاهش می دهد.