صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خامنه‌ای: گربه‌رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نمی‌رسد

خامنه‌ای: گربه‌رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نمی‌رسد

واکنشها به اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی ادامه دارد. آیتالله خامنهای، حسن روحانی، عباس عراقچی، علی مطهری و نیز "حزب اتحاد ملت" نسبت به این تصمیم آمریکا واکنش تند نشان دادهاند.
به گزارش بی بی سی، مسئولان جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مقامهای ایران به اقدام دولت ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروههای تروریستی واکنش تندی نشان دادند.
نخستین واکنش را نمایندگان نشان دادند و در جلسه روز سهشنبه ۲۰ حمل مجلس با یونیفورم سپاه پاسداران در مجلس حاضر شدند. سپس حسن روحانی و آیتالله خامنهای در سخنانی به اقدام دولت آمریکا اعتراض کردند.
خامنهای که روز سهشنبه ۲۰ حمل (۹ اپریل) بهمناسبت روز پاسدار در  دیدار جمعی از پاسداران و خانوادههای آنان سخنرانی میکرد گفت "سپاه یک دستگاه برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشمن در میادین گوناگون" است و "گربهرقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید".
رهبر جمهوری اسلامی افزود: «آمریکاییها به خیال خود علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و ایران نقشه میکشند و گربهرقصانی میکنند، البته این خباثتها به جایی نخواهد رسید و با برگشتن کید و فریب آنها به خودشان، دشمنان جمهوری اسلامی مانند ترامپ و احمقهای دور و بر نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت به سمت حضیض هستند.»
خامنهای در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «چهل سال است که انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی فراگیر را علیه ملت اِعمال کردند اما حتی آن روز که جمهوری اسلامی تازهکار بود، نتوانستند هیچ غلطی بکنند.»