صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جریمه یک میلیارد دالری بانک بریتانیایی بر سر نقض تحریم‌های ایران

جریمه یک میلیارد دالری بانک بریتانیایی بر سر نقض تحریم‌های ایران

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریمهای ایران به پرداخت مجموعا ۱ میلیارد دالر جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شده است.
به گزارش بی بی سی، در پی تحقیقات مختلف در فعالیتهای این بانک که به پیش از سال ۲۰۱۴ بازمیگردند این جریمه مشخص شده است.
این بانک در ماه فبروری نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر را برای پرداختهای احتمالی مربوط به این پروندهها کنار گذاشته بود.
استاندارد چارترد در عین حال متعهد شده که نظارت بر قانونمند بودن فعالیتهای خود را افزایش و بهبود دهد.
نزدیک به ۶۳۹ میلیون دالر از این جریمه به نقض تحریمهای ایران، کوبا، سودان، سوریه و میانمار مربوط است. این بانک درعین حال ۱۰۲ میلیون دالر جریمه به اف.سی.ای، نهاد نظارت بر فعالیتهای مالی بریتانیا میپردازد اف.سی.ای در پی تحقیقات خود اعلام کرده نظام نظارتی بانک استاندارد چارترد بر جلوگیری از پولشویی دچار کاستیهای جدی و مدام بوده است.
بیل وینتر، مدیر استاندارد چارترد گفته است مقابله با جرایم مالی در کانون فعالیتهای این بانک است و استاندارد چارترد هیچگونه سهلانگاری یا تخلفی را از این پس تحمل نخواهد کرد. مقامهای آمریکایی گفتهاند یکی از بانکداران شعبه دوبی استاندارد چارترد به دسیسه برای نقض تحریمها اذعان کرده است.