صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عفو بین‌الملل: کاهش شمار اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۸

عفو بین‌الملل: کاهش شمار اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۸

سازمان عفو بینالملل گزارش سالانه خود را درباره مجازات اعدام منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، تعداد موارد اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۸ به نازلترین سطح خود ظرف ده سال گذشته رسیده است.
به گزارش دویچه وله، بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل در سال گذشته میلادی دستکم ۶۹۰ نفر در ۲۰ کشور جهان اعدام شدهاند. این رقم یک سوم کمتر از تعداد احکام اجرا شده اعدام در سال ۲۰۱۷ بوده است. لازم به یادآوری است که این آمار تعداد اعدامهای جمهوری خلق چین را شامل نمیشود.
چین از انتشار آمار اعدامها در این کشور اجتناب میورزد. سازمان عفو بینالملل بر این باور است که در سال گذشته نیز هزاران نفر در چین اعدام شدهاند. به این ترتیب تعداد موارد اجرا شده حکم اعدام درچین بیش از مجموع همه احکام اجرا شده اعدام در سطح جهان است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۱۷ در سطح جهان ۹۹۳ نفر اعدام شده بودند. به این ترتیب تعداد موارد اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰۰ مورد کمتر از سال پیش از آن است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل، حدود ۷۸ درصد کل اعدامهای صورت گرفته در سال گذشته میلادی مربوط به کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ویتنام و عراق میشود.
پس از جمهوری خلق چین، ایران با اجرای دستکم ۲۵۳ مورد اعدام در سال گذشته، در رتبه دوم لیست سیاه قرار دارد. ۱۴۹ نفر نیز در عربستان در سال ۲۰۱۸ اعدام شدهاند. ویتنام با دستکم ۸۵ مورد اعدام ثبت شده و عراق با دستکم ۵۲ مورد اعدام در ردههای بعدی قرار دارند.
کاهش تعداد اعدامها در ایران در سال گذشته میلادی به علت تغییر قانون مجازات قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. بر اساس این گزارش، تعداد احکام اجرا شده اعدام در ایران در سال ۲۰۱۸ در قیاس با سال پیش از آن به نصف کاهش یافته است.