صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات شوراهای ترکیه؛ پیروزی تعدادی از نامزدهای پیروز انتخابات «لغو شده است»

انتخابات شوراهای ترکیه؛  پیروزی تعدادی از نامزدهای پیروز انتخابات «لغو شده است»

کمیسیون انتخابات ترکیه پیروزی تعدادی از نامزدهای انتخابات ماه گذشته این کشور را لغو کرده است.
این کمیسیون اعلام کرد افرادی که پس از کودتای ناموفق سه سال پیش از مشاغل دولتی برکنار شدهاند، حتی اگر در انتخابات پیروز شده باشند. نمی توانند عهده دار مقامشان شوند.
این تصمیم، بیشتر، کاندیداهای حزب دموکراتیک خلق (ه د پ) را محدود خواهد کرد که متشکل از احزاب کرد و چپ است.
کمیسیون انتخابات ترکیه از نفرات دوم لیستها خواسته تا جایگزین شهردار منتخب شوند.
پس از کودتای نافرجام سال سه سال پیش (۲۰۱۶) دولت ترکیه با وضع قانون وضعیت اضطراری اکثر این شهرداریها را از کنترل کردها در آورد؛ در مقایسه با دوره قبل رای "ه د پ" کاهش یافت.
از آن پس، رهبران و ۹۰ شهردار و هزاران عضو فعال این حزب زندانی شدند؛ فعالیتهای انتخاباتی آنها محدود شد و رسانههای ملی و اکثر رسانههای خصوصی ترکیه به نفع رجب طیب اردوغان تبلیغ میکردند.