صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا از خلیفه حفتر خواست تا حمله به پایتخت لیبیا را متوقف کند

اتحادیه اروپا از خلیفه حفتر خواست تا حمله به پایتخت لیبیا را متوقف کند

اتحادیه اروپا از خلیفه حفتر خواست تا حمله به طرابلس، پایتخت لیبیا را متوقف کند.
خلیفه حفتر بیش از یک هفته است که تهاجم نظامی گستردهای را برای تصرف پایتخت آغاز کرده است.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای خواستار خروج نیروهای جنرال حفتر از اطراف پایتخت و یک آتشبس بشر دوستانه شده است.
سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که از زمان آغاز جنگ در هفته گذشته، ۵۶ نفر کشته شدهاند.
همزمان، مصطفی سانالا، رئیس شرکت ملی نفت لیبیا هشدار داده است تا زمانی که جنگ پایان نیابد صادرات انرژی از لیبیا متوقف خواهد بود.
نفت و گاز از منابع اصلی کسب درآمد در لیبیا به شمار میآید.
نیروهای جنرال حفتر خود را ارتش ملی لیبیا میخوانند و دولتی موازی در بندر بنغازی دارند از پنجشنبه پیش حرکت به سمت حومه پایتخت لیبیا را آغاز کردهاند.
فائز السراج، نخستوزیر مستقر در طرابلس جنرال حفتر را متهم کرد که علیه دولت قانونی لیبیا دست به کودتا زده است.
آقای حفتر میگوید به قصد مبارزه با اسلامگرایان افراطی به طرابلس لشکر کشیده است. او پیش از این نقش عمدهای در شکست داعش و اسلامگرایان افراطی داشته است.
لیبیا بعد از سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ درگیر جنگ قدرت بوده است. در پایتخت نیز گروههای متخاصم با یکدگیر درگیرند.