صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوربین: آسانژ را به آمریکا تحویل ندهید

کوربین: آسانژ را به آمریکا تحویل ندهید

جرمی کوربین، رهبر حزب اصلی مخالف دولت بریتانیا، گفته است که دولت بریتانیا باید با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا، مخالفت کند.
آقای کوربین گفته است که استرداد آقای آسانژ به دلیل افشای شواهدی در خصوص جنایات صورت گرفته در عراق و افغانستان، اقدامی اشتباه است.
مقامات قضایی آمریکا به اتهام توطئه درخواست استرداد او را کردهاند و اکنون دولت بریتانیا باید درباره استرداد او به آمریکا تصمیم بگیرد. آقای آسانژ به دلیل درز اطلاعاتی که چلسی منینگ در سال ۲۰۱۰ در اختیار سایت ویکی لیکس گذاشت، در آمریکا به توطئه برای دسترسی به اطلاعات کمپیوتری محرمانه متهم شده است.
جولیان آسانژ صبح روز پنجشنبه (۱۱ اپریل/ ۲۲ حمل) در داخل سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. دولت اکوادور پناهندگی سیاسی او را لغو کرد و از پولیس بریتانیا خواست تا به داخل سفارت رفته و آقای آسانژ را خارج کند.
دولت بریتانیا با حکم جلبی که هفت سال پیش به دلیل عدم حضور او در یک دادگاه صادر شده بود، او را بازداشت کرد. روز پنجشنبه دادگاهی در لندن او را برای حاضر نشدن در دادگاه در موعد مقرر مجرم شناخت و احتمالا حکم صادره برای او دوازده ماه زندان خواهد بود.
بازداشت بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در سفارت اکوادور در لندن و محاکمه او واکنشهای بسیار داشته است.